Maselinyana

Kahlolo

U tla ahloloa joang?

Tsoelapele u bale

Bophelo Ka Morao

U tla qeta bosafeleng kae?

Tsoelapele u bale

Sebe Sa Ho Qala

Sebe sa mantlha ebile sefe?

Tsoelapele u bale

Ka Lebitso

Lebitso ke mang?

Tsoelapele u bale

Mohlolo

Na ebe Molimo o ka etsa mohlolo?

Tsoelapele u bale

Letsatsi Le Tšabehang La Morena

Haeba re fosa Elia ea tlang enoa teng?

Tsoelapele u bale

Moromuoa Leqephe 1

Moporofeta Na?

Tsoelapele u bale