Bibele e re, “Tumelo e tla ka kutlo, kutlo ka lentsoe la Molimo.” (Baroma 10:17). Khafetsa ha u mamela Lentsoe, u tla toteloa ke tumelo ho feta. Lithero tse latelang ke karoloana ea makholo ao re a bolokileng.