Mareka 16:16

Ea lumelang ho ’me a kolobetsoa o tla bolokeha; empa ea sa lumeleng o tla tsuoa.


Liketso 2:38

Petrose a re ho bona, Bakang, ’me e mong le e mong oa lona a kolobeletsoe ka Lebitso la Jesu Kreste tšoarelong ea libe, ’me le tla nka neo ea Moea o Halalelang.