Johanne 14:12

Kannete, nete, Ke re ho lona, ea lumelang ho ’na, mesebetsi eo Ke e etsang o tla e etsa le ’ena; o tla etsa le e fetisang ena; kahobane Ke ea ho Ntate.


Mareka 16:17-18

Mehlolo e tla tsamaea le ba lumelang ke eona ena; Ba tla leleka batemona ka lebitso la ka; ba tla bua lipuo tse ncha;

Ba tla tšoara linoha; ’me leha ba noele ntho e ka ba bolaeang, ha e ka ke ea ba etsa letho; ba tla bea matsoho holima ba kulang, ’me ba tla fola.