Tšimong ea Edene, noha e “ekile” Eva ho ja sekotoana sa tholoana. O se jele eaba o se nea monna oa hae, ´me ba lemoha hobane ba feela. Ke noha ea mofuta mong e khonang ho bua, hape ebe sekotoana sa tholoana se amana kae le ho ba feela?