Johanne 5:28-29

Se makaleng ke hoo: hobane nako e a tla, bohle ba mabitleng ba tla utloa Lentsoe la hae,
’Me ba tla tsoa ho oona; ba entseng hantle, ba tsohele bophelo; ’me ba entseng hampe, ba tsohele tsuo.