Bophelo Ka Morao
Bophelo Ka Morao
Bophelo Ka Morao
Bophelo Ka Morao

Ka Lebitso
Ka Lebitso
Ka Lebitso
Ka Lebitso

Sebe Sa Ho Qala
Sebe Sa  Ho Qala
Sebe Sa  Ho Qala
Sebe Sa  Ho Qala
Mohlolo
Mohlolo
Mohlolo
Mohlolo

Kahlolo
Kahlolo
Kahlolo

Letsatsi Le Tšabehang La Morena
Letsatsi Le Tšabehang La Morena

Mesebetsi Ea Joale

Lividio

Boha lividio tse susumetsang.

LTK

Lipotso tsa khafetsa ka molaetsa oa rōna.

Fumana Thepa

Phatlalatso ea libuka tsa lithero lefatše bophara.