Mysteriene åpenbartTidlig i broder Branhams tjeneste ble det klart at det denominelle systemet var bygget for å fremme religiøse organisasjoner, og ikke det sanne Evangeliet. Broder Branham trodde Bibelen ord for ord, og ville ikke gå på kompromiss, selv om det betydde å bli ekskludert av sine kolleger, venner eller familie.

Mens han fremdeles var medlem av Missionary Baptist Church, ble han bedt om å ordinere kvinnelige forkynnere. Men han kjente Skriften alt for godt. Første Timoteusbrev 2,12 sier klart og tydelig: “Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille”, og Første Korinterbrev 14,33-34 sier: “Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale…” Dette hadde ingen ting med å være imot kvinner å gjøre, men i denne saken var Bibelen svart-hvitt. Når han ble gitt dette ultimatum, kunne han ikke gå på kompromiss, så han forlot menigheten.

Dette var ikke det eneste Skriftstedet som ble fullstendig oversett av denominasjonene. Herren åpenbarte sannheten om dåpen til broder Branham. Hvordan kunne Jesus befale: “Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn”, og likevel skjedde enhver dåp som er omtalt i Bibelen i Jesu Navn? Apostelen Peter befalte i Apostlenes gjerninger 2,38: Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi Navn. Skriftene er i fullkommen harmoni, men likevel måtte det en profet til for å åpenbare denne hemmeligheten: “Fader” er ikke et navn, “Sønn” er ikke et navn, og “Hellig Ånd” er ikke et navn. Akkurat slik en mann er far til sine barn, sønn av sine foreldre og bror til sine søsken, og likevel er ikke navnet hans “far”, “sønn” eller “bror”. Far, Sønn og Hellig Ånd er titler på Navnet Jesus Kristus. Matteus 28,19 og Apostlenes gjerninger 2,38 kom fullkomment på linje.

Til og med den første synd i Edens Hage ble åpenbart, ikke det å spise en frukt, men noe mye mer syndig. Hvordan kunne det å spise litt frukt umiddelbart åpenbare for Adam og Eva at de var nakne? Det gir rett og slett ingen mening. Hva har et eple med nakenhet å gjøre? Guds profet åpenbarte denne hemmeligheten og gjorde det enkelt å forstå.

Hvem var englene som er omtalt i Åpenbaringens kapittel 2 og 3? Navnene deres er kanskje kjent for deg.

Hvem er de mystiske hesterytterne i Åpenbaringen kapittel 6? De har en veldig viktig ting til felles.

Er USA nevnt i Åpenbaringens bok?

Hvem er de 144 000 som ble frelst i kapittel 7?

Hvem er den store horen i kapittel 17? Hennes identitet og alle disse hemmelighetene ble åpenbart i Budskapet til denne mektige profet, sendt fra Gud.

Ikke bare fulgte talløse mirakler denne Guds mann, men mysteriene som hadde ligget skjult i Bibelen gjennom tidsaldrene ble også åpenbart i hans tjeneste. Det ble tydelig at denne profeten oppfylte flere Skriftsteder enn Malakias 4.

Åpenbaringen 10,7: “Men når den sjuende engelen lar sin røst lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.”

En Røst roper ut til verden om å komme ut av denominasjonene og tilbake til Guds originale Ord. Hver og en av oss har samme anledning som Peter, Jakob og Johannes hadde. Vi har muligheten til å bli en av Guds utvalgte få som ikke ville bøye seg for de religiøse organisasjonene i tiden.

Den Hellige Skrift forteller om livet og gjerningene til menn som vandret med Gud og som var så salvet av Hans Ånd at de erklærte SÅ SIER HERREN, og deres ord ble stadfestet av ufeilbarlige tegn og under. De var Guds profeter, og Guds Røst til sin generasjon.

Er tiden annerledes nå enn da Jesus var her? Det var de religiøse lederne som korsfestet Ham. Disiplene var en ørliten minoritet midt i blant et digert religiøst system. De ble ekskludert, spottet og til slutt drept for å ta et standpunkt mot det etablerte denominelle systemet. Vi blir kanskje ikke drept for vår tro i dag, men vi blir sannelig forfulgt. Som fariseerne og saddukeerne, kan de ikke benekte miraklene som fulgte broder Branhams tjeneste, så de tyr til andre angrep. Du vil kanskje få høre at han var en falsk profet, en kultleder eller verre. I virkeligheten, var han en ydmyk Guds mann som stod fast imot den beinharde kontrollen som denominasjoner og kulter har over Guds folk. De angrep Jesus på samme måte da Han stod imot deres dogmer og tradisjoner.

Gud æret broder Branhams villighet til å tro hvert Ord i Bibelen, og Han bruker hans tjeneste til å lede millioner av sjeler til Jesus Kristus. I dag lyder den Syvende Engels Røst høyere enn Den noen gang har lydt. Omkring 2 millioner mennesker verden rundt tror broder Branhams Budskap. Dette er kanskje en bitteliten minoritet blant de to milliardene som bekjenner seg til Kristendommen, men når var Guds folk noen gang ikke en minoritet?

Vi har mer enn 1 200 innspilte taler med Røsten som var profetert til å komme i Åpenbaringen 10,7. Hver og en av disse talene avslører flere av Guds hemmeligheter. Denne Røsten er tilgjengelig for deg om du er villig til å høre Den.

 

VALGET ER DITT

Ikke for ett øyeblikk bringer jeg et budskap til folket for at de skal følge meg, eller melde seg inn i min menighet eller starte noe fellesskap eller organisasjon. Jeg har aldri gjort det og vil ikke gjøre det nå. Jeg har ingen interesse i de tingene, men jeg har en interesse i Guds ting og mennesker, og om jeg kan utrette kun én ting vil jeg være tilfreds. Den ene tingen er å se et sant åndelig fellesskap bli etablert mellom Gud og mennesker, hvor mennesker blir nye skapninger i Kristus, fylt med Hans Ånd og lever i følge Hans Ord. Jeg vil invitere, bønnfalle og formane alle om å høre Hans røst i denne tid, og overgi livene deres fullstendig til Ham, slik jeg selv i mitt eget hjerte stoler på at jeg har gitt mitt alt til Ham. Gud velsigne deg, og måtte Hans komme få ditt hjerte til å glede seg.

Rev. William Marrion Branham

 

 

 

For mer informasjon om tjenesten til Rev. William Marrion Branham og hvordan du kan motta talene hans,
vennligst kontakt:

THEMESSAGE.COM

P.O. Box 950
Jeffersonville, IN 47131, USA
812-256-1177