Johannes 14,12

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til far.


Markus 16,17-18

Og disse tegnene skal følge dem som tror: i mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,

Og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.


Vi kan alle bla gjennom Bibelen og se at Gud gjør mirakler: Moses skilte Rødehavet, Elias påkalte en hungersnød, Jesus gikk på vannet og disiplene helbredet de syke.

Tusenvis av mirakuløse hendelser er nedskrevet i Bibelen. Dersom Gud gir Sitt vitnesbyrd med tegn og under, hvor er da miraklene Hans i dag? Kan Han helbrede kreft slik Han helbredet spedalskhet i Bibelen? Hva med AIDS eller malaria? Kan Han fremdeles gjøre et mirakel? Ja, Gud gjør fremdeles mirakler og disse tegnene følger dem som tror.

Nå, se venner, tenk på kong George av England, da han ble helbredet for multippel sklerose, da vi ba for ham. Tenk på Florence Nightingale (hennes bestemor, grunnleggeren av Røde Kors), veide omkring seksti pund, lå døende der borte med kreft på tolvfingertarmen, lå der døende. En liten due fløy inn i busken der og Guds Ånd kom og sa: “SÅ SIER HERREN, hun skal leve.” Og hun veier hundre og femti pund og er i fullkommen helse.

Tenk på kongressmedlem Upshaw som var bundet til stolen og sengen i år etter år, i sekstiseks år. Og på kun et øyeblikk reiste han seg på sine føtter, løp gjennom bygningen, berørte tærne sine, ble på fullkomment vis helt normal og frisk.

Bare tenk på de tusener på tusener av mennesker som har blitt helbredet. Hvorfor sitter vi her til vi dør? La oss gjøre noe med det.

Ha tro dersom du er syk eller er i nød. Bibelen sier at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og for evig, så hvis Han var i stand til å gjøre et mirakel for to tusen år siden, da er Han i stand til å gjøre det samme i dag. Han lovet oss at vi er helbredet, om vi bare vil tro.

Kongressmedlem Upshaw

William D. Upshaw tjenestegjorde i åtte år i Representantenes hus i USA, og stilte som presidentkandidat i 1932. En gårdsulykke gjorde ham lam som barn, og han tilbrakte 66 år enten på krykker eller i en rullestol. I 1951 ble han fullstendig helbredet og gikk perfekt resten av sitt liv.

 
Florence Nightingale

Florence Nightingale, en fjern slektning av den berømte sykepleiersken, hadde dødelig magekreft. Hun sendte dette bildet som en siste bønn om forbønn før kreften ville ta livet av henne. Som du kan se, var hun døden nær før Herren Jesus helbredet henne i 1950. Det neste bildet ble tatt etter at hun ble helbredet, og sendt som et vitnesbyrd om at Gud fremdeles helbreder syke.


Tris Griffin

Tris Griffin dro til legekontoret tidlig i 2013 på grunn av ryggsmerter som hun fryktet kunne være en tilbakekomst av hennes kamp mot kreft. En MRI viste en “aortadisseksjon” i hjertet hennes, som fikk legene til å ta flere prøver og planlegge en nødoperasjon påfølgende dag. Streken gjennom hjertet på bildet er en tydelig brist som vil medføre en rask og nesten sikker død dersom den sprekker.

Dagen etter, etter at troende hadde bedt for henne, gjennomførte legene nok en CT-scan for å finne den eksakte plasseringen av bristen før operasjonen. Denne gangen viste bildene et fullstendig friskt hjerte. Den forbløffede kirurgen fortalte fru Griffin: “Jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Du hadde en aortadisseksjon, men nå er alle bevis borte.” Han viste henne bildene før bønn, og etter. “Du er fri til å dra, og forresten, det er heller ingen tegn til kreft. Du er fullstendig frisk.”

 

Legens pil peker på aortaen, som er det mørke, sirkelformede området midt på bildet. Den diagonale streken som går gjennom den er aneurismen, eller bristen på aortaen, som krever umiddelbar kirurgisk behandling og som er dødelig dersom denne sprekker. (over) En ny scan ble gjort påfølgende dag. Bristen var helt borte og kom aldri tilbake.

Referanser

Salme 103,2-3

Velsign HERREN, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.

Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.

Jesaja 53,5

Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom.

Markus 16,17

Og disse tegnene skal følge dem som tror; I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,

Lukas 17,6

Så sa Herren: “Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp med røttene og plant deg i havet!’ Og det skulle lyde dere.

Johannes 14,12

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør; ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.

I Tessalonikerbrev 1,5

For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere; vi tenkte bare på dere.

Hebreerne 2,3-4

Hvordan skal da vi slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.

Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje.

Hebreerne 13,8

Jesus Kristus den samme i går, og i dag, og for evig.

Jakob 5,15

Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

I Peter 2,24

På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.