Spørsmål om forbønn

Ja, vi tror fullt og fast på at den samme Jesus Kristus som gjorde mirakler for to tusen år siden er i stand til å gjøre det samme i dag. Vennligst fyll ut skjemaet under dersom du ønsker at vi skal be sammen med deg. Vi ber om at du sender oss ditt vitnesbyrd når Herren svarer.


Markus 16,17-18

Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.

 

Johannes 14,12-14

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

 

1. Peter 2,24

På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet.

Skjema for spørsmål om forbønn


*Påkrevd felt