En profet?I Bibelen brakte Gud alltid Sitt Budskap til menneskene på jorden gjennom profeten for den tidsalderen. Han talte til Moses gjennom en brennende busk og gav ham oppdraget å føre hebreerne ut av Egypt. Den synlige Ildstøtten og andre tegn ble gitt for å stadfeste hans tjeneste. Johannes døperen brakte et Budskap som forberedte verden for den kommende Messias. Da han døpte Herren Jesus i Jordanelven, stadfestet en Røst fra Himmelen Johannes befaling om å introdusere Guds Lam: “Dette er min elskede Sønn, som Jeg har velbehag i.” Flere år senere, hørte man igjen Herrens Røst tale til en profet da Han talte til Paulus gjennom et blendende Lys, og senere gav ham oppdraget å sette menighetene i orden. Gjennom hele det Nye og Gamle Testamentet, har Gud aldri talt til Sitt folk gjennom et denominelt system eller en religiøs organisasjon. Han har alltid talt til folket gjennom én mann: Hans profet. Og Han stadfestet disse profetene med overnaturlige tegn.

Men hva med i dag? Åpenbarer Gud fremdeles Sitt Ord til profetene? Er det fremdeles overnaturlige tegn? Ville Gud sende en profet inn i denne moderne tids verden? Svaret er et helt klart, “Ja!”

Men hvordan vil vi vite når en profet står frem? Hvordan vil han se ut? Hvordan vil han oppføre seg? Hvilke tegn vil han gi oss? Hvilke Skriftsteder vil han oppfylle?

De gamle tiders profeter var galante Guds menn, og de var ikke redde for å stå imot religiøse organisasjoner. Faktisk ble de nesten alltid kritisert av presteskapet. Elias utfordret de religiøse organisasjonene på hans tid, og spurte dem om Gud ville respektere deres offer, eller hans. De ropte. De profeterte. De kastet seg oppå alteret. De skar seg med kniver. Men Gud hørte dem ikke. Elias så opp mot Himmelen og sa: “La det være kjent denne dag at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at jeg har gjort alle disse tingene på ditt ord.” Så kalte han ild ned fra Himmelen som fortærte offeret. Profeten Mika stod imot Israels konge og hele presteskapet da han irettesatte ypperstepresten Sedekias for å ha profetert en løgn. Ypperstepresten slo ham i ansiktet og kongen kastet ham i fengsel for å ha talt sannheten. Til og med Herren Jesus var så hatet av de religiøse organisasjonene på Hans tid at de korsfestet Ham ved siden av de mest onde forbrytere. Hvis historien gjentok seg, ville en profet være hatet av det moderne denominelle systemet, og han ville blitt stemplet som en vranglærer, falsk profet, eller verre. Men Gud ville stått med Sin tjener.

Hvis det var en profet i denne moderne tid, hvordan ville han blitt tatt imot av den Katolske Kirke? Baptistkirken? Den Lutherske Kirke? Hvilken som helst denominasjon?

Herren Jesus befalte alle som tror på Ham: “Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.” (Markus 16,17-18). Er dette Skriftstedet sant i dag? Hvis det ikke er sant, når ble Herrens Ord opphevet? Gjennom hele Bibelen var profetene i stand til å helbrede syke, kaste ut djevler og utføre mirakler. Moses satte messingslangen foran Israels folk for å helbrede dem fra bittene av giftige slanger (4. Mosebok 21,9). Naman, en mektig mann fra Syria, kom til Elisa for å bli helbredet fra spedalskhet (2. Kongebok 5,9). Da en ung mann falt i døden fra det øverste vinduet, omfavnet apostelen Paulus ham og brakte livet tilbake til den døde kroppen (Apostlenes gjerninger 20,10). Vi har bare nedtegnet omkring 3,5 år av Herren Jesu liv, men i løpet av disse få årene, helbredet Han hele tiden syke. Blinde ble gitt synet igjen. Spedalske ble helbredet. Døve mottok hørselen. Lamme gikk. Enhver slags sykdom ble helbredet (Matteus 4,23).

Gud stadfestet også sine profeter på andre måter, foruten helbredelse. Til og med hjertets best bevarte hemmeligheter ble gjort kjent for disse Guds menn. Kong Nebukadnesar hadde en drøm som plaget ham, men han kunne ikke huske hva den handlet om. Profeten Daniel fortalte kongen både drømmen og profetien som fulgte (Daniel 2,28). Ingen ting var skjult fra Salomo da dronningen av Saba kom foran ham. Han var så fylt av Ånden at han fortalte henne spørsmålene hun hadde på hjertet før hun stilte dem (1. Kongebok 10,3). Elisa fortalte Israels konge om alle planene til kongen av Syria, til og med ordene som ble sagt på soverommet hans i all hemmelighet (2. Kongebok 6,12).

Gjennom Sine egne handlinger, viste Herren Jesus ofte at denne skjelningens Ånd er Kristi Ånd. Han skjelnet Natanaels natur da Han sa: “Se en Israelitt som det ikke er svik i!” Og Jesus fortsatte med å fortelle Natanael hvor han var da Filip fortalte ham om Messias (Johannes 1,48). Da Natanael så at Jesus kjente hjertet hans, gjenkjente Natanael umiddelbart Ham som Kristus. Første gang Jesus så Peter, fortalte Han ham navnet på faren hans, Jona (Johannes 1,42). Peter gav da avkall på alt og fulgte Jesus resten av sitt liv. Jesus møtte den samaritanske kvinnen ved brønnen og fortalte henne om hennes tidligere synder. Hennes første ord var: “Herre, jeg ser at du er en profet” (Johannes 4,19). Alle disse tre menneskene hadde forskjellig bakgrunn, men likevel gjenkjente de Jesus umiddelbart da Han framviste skjelningsgaven. 

Forsvant denne gaven da Bibelens siste side ble skrevet? Hvis disse miraklene er skrevet så klart og tydelig i Bibelen, hvor er de i dag? En moderne tids profet ville sannelig være stadfestet av mirakler.

Har Gud glemt Sitt folk? Er Han fremdeles i stand til å helbrede syke? Taler Han fremdeles til oss gjennom Sine profeter? Forutså noen av profetene vår tid?

Er det profetier som fremdeles skal gå i oppfyllelse?