IldstøttenBroder Branham beskriver ofte en Ildstøtte som stadfestet hans tjeneste. Den var tilstede ved hans fødsel, ble sett av tusener på Ohioelvens bredd, og syntes å følge ham overalt hvor han dro. Det var i 1950 at Herren gav både troende og vantro et ufeilbarlig bevis på at denne Ildstøtten var med profeten.

Kvelden var ladet med uenigheter i Sam Houston Coliseum. Broder Branham ledet en helbredelsesvekkelse som gikk over hele landet. Herren Jesu velsignelser strømmet ned som regn på de åndelige hveteåkrene. Men de store tegn og under kom ikke uten kritikk. Som alltid, reiste fienden opp en motstander. De to kreftene møttes i Houston, Texas, og Herrens Engel kom Selv ned for å utkjempe slaget.

Tusener var allerede til stede for å bevitne de utallige miraklene som fulgte denne Guds mann. En dag tidligere, hadde en gruppe lokale forkynnere utfordret profeten til en debatt om Guddommelig helbredelse, men utfordringen ble gitt videre til profetens gamle, lojale følgesvenn, Reverend F.F. Bosworth. De mange skeptikerne ble frontet av en lokal baptistforkynner og frittalende kritiker av Guddommelig helbredelse. Informasjon om debatten ble lekket til avisen, som raskt trykket overskriften: “Teologisk bust vil fyke klokken 7 i kveld i Sam Houston Coliseum.”

Skeptikeren leide en profesjonell fotograf, Ted Kipperman fra Douglas Studios, for å dokumentere debatten. Den kvelden ble fotografiene tatt av broder Bosworth som stod rolig mens skeptikeren poserte i truende posisjoner; en gang med fingeren pekende rett i ansiktet på den ydmyke, gamle mannen.

Da debatten begynte, beviste broder Bosworth raskt sannheten om Guddommelig helbredelse med bibelske beviser, og så, for at det ikke skulle være noe spørsmål, ba han alle som hadde blitt helbredet fra sine sykdommer om å reise seg. Tusener reiste seg på sine føtter. Etter at de som hadde blitt helbredet satte seg, ba han alle de som hadde blitt helbredet ved Guddommelig helbredelse og som var lojale medlemmer av denne mannens denominasjon om å reise seg. Tre hundre kirkemedlemmer reiste seg med stolthet for å fremvise den nåde som Herren Jesus hadde vist dem.

Så kom utfordringen fra skeptikeren. “La denne Guddommelige helbrederen komme fram. La ham opptre.” Broder Bosworth gjorde det klart at Jesus var den eneste Guddommelige Helbreder, men skeptikeren fortsatte sin tirade. Til slutt inviterte broder Bosworth broder Branham til plattformen. Han tok imot invitasjonen og ble møtt av støttende tilrop.

Profeten, fylt av den Hellige Ånd, gav følgende svar:

Jeg kan ikke helbrede noen. Dette vil jeg si. Da jeg ble født som en baby i staten Kentucky, i følge min egen kjære mor, og som har blitt stadfestet gjennom livet mitt, kom det et Lys inn i rommet med den lille forsamlingen der, hvor det var, ikke noe gulv der, hadde ikke en gang et vindu, de hadde bare en liten slags ting som et vindu der, som en liten dør, og de skjøv den åpen rundt klokka fem om morgenen, og dette Lyset svevde inn akkurat som dagen var i ferd med å gry. Siden den gangen, har Det vært med meg. Det er en Guds Engel. Han møtte meg i egen person for noen få år siden. Ned gjennom livet mitt, har Han fortalt meg ting som har skjedd, og jeg har fortalt dem akkurat slik Han har fortalt meg. Og jeg utfordrer hvem som helst hvor som helst, til å gå til byen hvor jeg vokste opp, eller noe annet sted, at en uttalelse noen gang har blitt gjort i Herrens Navn, uten at det har gått i oppfyllelse helt nøyaktig slik det ble sagt at det ville.

Etter at han hadde sagt de ordene, falt den Hellige Ånd på plattformen, og den opprømte fotografen knipset et bilde. Broder Branham forlot plattformen med den enkle, men like fullt profetiske uttalelsen: “Gud vil vitne. Jeg skal ikke si noe mer.”

Herr Kippermans kollega gikk hurtig til verks med å fremkalle fotografiene til neste morgens nyheter. Han la merke til noe rart da han plukket det første fotografiet opp fra fremkallingsvæsken. I likhet med de fem neste fotografiene, var det tomt. Han holdt seg for brystet og falt fremover da han løftet det siste fotografiet opp av fremkallingsvæsken. Der, på det siste fotografiet, hvilte Ildstøtten i synlig form over hodet til Guds profet, William Marrion Branham.

Israels barn var vitner til at Ildstøtten ledet Moses, og folk i denne moderne tid har vært vitner til at den samme Ildstøtten har ledet en annen profet.

Fotografiet ble raskt overlevert til George J. Lacy, en profesjonell gransker av tvilsomme dokumenter for det amerikanske FBI, som med sin ekspertuttalelse erklærte bildet til å være autentisk. Det offisielle dokumentet utarbeidet av Lacy finner du på neste side.

Dette var lenge før man hadde datamaskiner eller digitale fotoapparater, og kunne ikke bli forklart ved andre metoder kjent for vitenskapen, annet enn at det var et faktisk Lys over William Branhams hode. I dag kan det samme fotografiet bli sett i det amerikanske nasjonalbiblioteket Library of Congress, i nasjonens hovedstad, Washington DC.