Markus 16,16

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.


Apg. 2,38

Peter svarte dem: “vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.”