Bibelen sier: "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Romerne 10,17). Jo mer du lytter til Ordet, jo mer tro vil du få. De følgende talene er et lite utvalg av de mange hundre vi har tilgjengelig.