Her følger noen spørsmål vi har mottatt vedrørende vår tjeneste. Hvis du fremdeles har spørsmål om innholdet på denne websiden, etter å ha lest disse, send oss gjerne en e-post på answers@themessage.com.

 

Hva er deres trosgrunnlag?

Vi kan si det slik at vår "offisielle" lære er Bibelen, fra 1. Mosebok til Åpenbaringen. Vårt trosgrunnlag kan oppsummeres slik: Ingen annen trosbekjennelse enn Kristus; ingen annen lov enn kjærligheten; ingen annen bok enn Bibelen.

Jeg er allerede en kristen. Spiller informasjonen på denne websiden egentlig noen rolle for meg?

Ja! Kristne burde tro alt i Guds Ord; det er grunnen til at vi går i kirken og leser våre Bibler. Hvorfor skulle du tro på den delen i Bibelen som sier at Jesus døde for dine synder, og overse hvordan synden startet i Edens hage?

Jeg tror at det jeg har lest er sannheten. Hvordan melder jeg meg inn?

Kristi Legeme er ikke noen kult eller denominasjon, og det eneste medlemskapet som er påkrevd er at du tror på Herren Jesus. Ikke tenk på å få en identifikasjon eller å fylle ut papirer fra en kirkeadministrasjon. Bare tro Ordet, og Herren vil ta seg av resten.

Er dere en menighet?

Vi er ikke en kirkeorganisasjon, men vi betjener tusenvis av menigheter og millioner av enkeltmennesker verden rundt ved å sende dem religiøs litteratur. Vår misjon er å oppmuntre mennesker til å komme nærmere Herren Jesus ved å gjøre Hans Evangelium tilgjengelig til alle på jordens overflate.

Jeg ønsker å bli døpt. Hva nå?

Hvis du ikke kan finne noen som kan døpe deg i Herren Jesu Kristi Navn, send oss en e-post med informasjon om hvor du bor og vi vil sende deg en liste med menigheter i ditt område som kan døpe deg riktig. Husk, i følge Bibelen er det viktig å bli døpt i Jesu Navn, og ikke i titlene Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Tror dere at jeg er fortapt dersom jeg er katolikk eller medlem av en annen denominasjon?

Herren Jesus sa: "Døm ikke, så dere ikke selv skal bli dømt." Ikke noe menneske har autoritet til å dømme angående frelsen. Jesus sa også: "Den som tror og blir døpt skal bli frelst; men den som ikke tror skal bli fordømt." Så det spiller ingen rolle om du er katolikk, lutheraner eller pinsevenn; hvis du tror på Herren Jesus Kristus, da vil du bli frelst.

Hva er Voice Of God Recordings (VGR)?

Voice Of God Recordings, Inc. er en interdenominell tjeneste som er viet til spredningen av Evangeliet om Herren Jesus Kristus. Hovedkilden for materialet vi distribuerer er de innspilte talene av den avdøde William Marrion Branham, en Guds profet og en internasjonalt anerkjent evangelist. Vårt misjonsarbeid inkluderer MP3-CDer, DVDer, videoer, programvare, hefter, magasiner, traktater, fotografier, nyhetsbrev og nettsteder.

Hvem er William Branham, og hva har han med meg å gjøre?

Pastor Branham var en verdenskjent evangelist som var på misjonsfeltet fra omkring 1947 til 1965. Ikke bare ledet han millioner til Kristus, men Gud stadfestet tjenesten hans med talløse mirakler. Denne lenken vil gi deg en introduksjon til hans tjeneste

Hvis alle disse miraklene virkelig skjedde, hvorfor har jeg aldri hørt om ham?

Det er et godt spørsmål som vi gjerne skulle ha stilt alle de etablerte kirkesamfunnene i dag. Gud sendte en profet! Hvorfor snakker ikke alle om det? Det burde de.

Hvorfor legger dere så mye vekt på William Branham?

Av samme grunn som at Josva la så mye vekt på Moses. Moses var en profet som bragte et Budskap fra Gud. Broder Branham gjorde det samme.

Jeg har sett kvinner som er assosiert med deres tjeneste. Hvorfor har de alle sammen langt hår og går med lange skjørt?

Paulus sa i 1. Korinterbrev 11,15: "Men dersom en kvinne har langt hår, er det en ære for henne: for hennes hår er gitt henne som et dekke." Paulus sa også at kvinner burde "smykke seg med sømmelige klær..." og Moses sa: "Kvinnen skal ikke gå med mannsklær." Hvis Bibelen sier det, da vil den sanne kristne tro det.

Jeg har gjort litt research og fant en del websider som fokuserer på å motbevise ting som pastor Branham sa. Hvordan svarer dere dem?

Du vil finne websider som har som hensikt å motbevise alt mulig, inkludert Bibelen. Vi ber deg bare om at du dømmer Budskapet vi har presentert for deg ut fra Guds Ord, og ikke ut fra retorikk som er så lett å finne på nettet. Husk, ingen er mer harselert med enn Herren Jesus. Når du gjør noe som er rett, må du bare forvente kritikk.

Alle organisasjonene har hendene sine i lommene mine. Det handler alltid om penger.

Legg merke til at det ikke er noe sted på denne websiden hvor du kan donere penger. Når den tiden kommer at vi må tigge etter penger, da har tiden kommet for at denne tjenesten opphører. Dette handler ikke om penger, det handler om å få sjeler til Jesus Kristus.

Jeg ønsker å lære mer; hva er neste steg?

Bibelen sier: "Troen kommer av å høre", så vi oppmuntrer deg til å fortsette å lytte. Vi har over 1 200 innspilte taler tilgjengelig for gratis nedlastning. Vi kan sende deg materiell i posten dersom du har problemer med å laste ned filene.


www.branham.org publiserer daglig nyheter og vitnesbyrd assosiert med vår tjeneste. Vi inviterer deg til å besøke oss daglig og lese rapporter fra troende verden rundt. Du vil bli overrasket over hvor mange fantastiske ting Herren Jesus gjør akkurat nå, i vår moderne tid.