Løftet om en profet i de siste dagerDe aller siste ordene som ble skrevet i det Gamle Testamentet gir dette løftet: “Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.” (Mal 4,5-6)

Herrens store og forferdelige dag ligger fremdeles i framtiden, så vi skulle med oppriktighet se etter profeten Elias. I Bibelen, kom ikke profetene til de etablerte religiøse organisasjonene. De kom til noen utvalgte få. Forestill deg at profeten i Malakias 4 kom, og at man gikk glipp av ham. Hva om han er som de gamle tiders profeter, og at bare en håndfull mennesker gjenkjenner ham? Hvis denne profeten skal vende tilbake i de siste dager, hvordan vil vi gjenkjenne ham? Svaret kan klart og tydelig ses i Skriften. Han vil ha en profets natur. Han vil vite hjertenes hemmeligheter. Han vil utføre mirakler. De religiøse organisasjonene vil forsøke å svekke hans troverdighet. Men det vil være noen utvalgte få som vil gjenkjenne ham som den lovede budbæreren til tiden.

Hvordan vil vi vite når Elias kommer tilbake? Hvilke kjennetegn vil han ha, så vi kan gjenkjenne ham?

Elias var en villmarkens mann. Store tegn og under fulgte tjenesten hans. Han forkynte mot ondskapen på hans tid. Spesielt forkynte han mot dronning Jesabels umoral. Da Elias ble tatt opp til Himmelen i en ildvogn, falt ånden hans på Elisa. Hans tjeneste ble da kjennetegnet av store tegn og under, og Elisa forkynte også mot syndene i verden. Begge profeter stod alene mot de religiøse organisasjonene på den tiden. Hundrevis av år senere, vendte den samme ånden tilbake til jorden i Johannes døperen. Profeten Malakias forutså at Elias ville vende tilbake for å introdusere Herren: Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for meg… (Malakias 3,1). Johannes døperen fulgte samme mønster siden han mante til omvendelse blant Guds barn. Lik Elias, forkynte han mot kongen og de moderne religiøse organisasjonene. Herren Jesus bekreftet at Johannes døperen var profeten i Malakias 3 i Matteus evangelium (11,10): “Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg.” Lukas 1,17 sier at Elias ånd ville være i Johannes døperen: Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna. Men merk deg at den andre delen av Malakias 4 fremdeles måtte gå i oppfyllelse: …og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Den delen av Skriften vil gå i oppfyllelse før Kristi Andre Komme.

To tusen år etter Johannes døperen er det igjen tid for at Elias ånd skal vende tilbake til jorden.

Den dagen har kommet! I vår tid har vi sett Elias ånd vende tilbake. Han stod imot det moderne denominelle systemet. Han stod imot syndene i verden. Han viste utallige tegn og under. Han forkynte Bibelen ord-for-ord fra 1. Mosebok til Åpenbaringen. Profeten fra Malakias 4 kom som lovet, og han brakte et Budskap fra den Allmektige Guds Trone. Denne profetens navn er William Marrion Branham. Vi kaller ham “broder Branham”.

“William Branham, som jeg elsker og tror var en Guds profet.”

Oral Roberts, verdenskjent evangelist og grunnlegger av Oral Roberts University.

“William Branham kom vår vei som en Guds profet, og viste oss i det tyvende århundre nøyaktig de samme tingene som ble vist oss i Evangeliene … Gud har besøkt Sitt folk, for en stor profet har blitt oppreist iblant oss.”

Dr. T.L. Osborn, evangelist i Pinsebevegelsen og en respektert forfatter.

“Før han ba for en person, ville han gi nøyaktige detaljer vedrørende personens lidelser, og også detaljer om livene deres – deres hjemby, aktiviteter, gjerninger – til og med langt tilbake i deres barndom. Branham gjorde aldri en feil med kunnskapsordet i alle de år jeg var sammen med ham. Det omfatter, i mitt tilfelle, tusenvis av tilfeller.”

Ern Baxter, evangelist, manager for Branham-kampanjene i syv år, og en av de første lederne av the British New Church Movement.

Ikke siden Herren Jesus Kristus gikk på jorden har en mann påvirket verden på en slik gjennomgripende måte. Fra en ydmyk begynnelse i en en-roms hytte i Kentuckys åser, til Amarillo, Texas, hvor Herren tok ham Hjem, var livet hans hele veien gjennom fulgt av overnaturlige hendelser. Etter Herrens Engels befaling i 1946, tente broder Branhams tjeneste en gnist som satte fyr på en stor helbredelsesvekkelse som gikk over hele Amerika og verden rundt. Til denne dag, blir han anerkjent av kristne historikere som “far” og “leder” av helbredelsesvekkelsen som forvandlet Pinsemenigheten på 50-tallet og som deretter gav utslag i den karismatiske bevegelsen, som i dag har hatt innflytelse på nesten enhver protestantisk denominasjon. Likevel, tro til mønsteret, forkaster denominasjonene hans lære og fornekter hans tjeneste.

Hvor han enn dro, beviste Gud at broder Branham er profeten til denne generasjon. Lik Job, snakket Gud til ham i en virvelvind. Lik Moses, ble Ildstøtten sett mens Den ledet ham. Lik Mika, ble han kritisert av presteskapet. Lik Elias, var han en villmarkens mann. Lik Jeremias, ble han utsendt av en Engel. Lik Daniel, så han visjoner av framtiden. Lik Herren Jesus, kjente han hjertenes hemmeligheter. Og lik Paulus, helbredet han syke.

Herren har igjen besøkt Sitt folk gjennom en profet. I historiens mørkeste tid, hvor moralen har sunket til dybder man aldri før har sett og hvor masseødeleggelsesvåpen truer i horisonten, ble en ydmyk mann sendt fra Guds nærvær for å kalle en døende rase til omvendelse.

Den elskede disippel, Johannes, skrev dette om Herren Jesus: Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Amen. (Johannes 21,25). Det samme kan bli sagt om broder Branhams liv. Det finnes mer enn 1200 taler spilt inn på bånd, med tusenvis av historier om livet til denne galante mannen. Fremdeles hører vi stadig nye vitnesbyrd om hans påvirkning på livene til millioner av mennesker. Denne boken kan ikke en gang skrape i overflaten på den innvirkningen denne Guds mann hadde på verden.