ET BESØK AV EN ENGELVisjonene fortsatte. Han ble fortalt av sine forkynnerkollegaer at visjonene hans ikke var fra Gud. Han ble fortalt at han var besatt av en ond ånd. Dette plaget ham veldig. Byrden ble for stor å bære, så han dro ut i villmarken for å finne Guds Vilje. Han var så bestemt at han lovet at han ikke ville komme tilbake uten et svar. Det var der, i en gammel fangsthytte, at Herrens Engel gav ham hans befaling. Blant annet fortalte Engelen ham dette: “Hvis du får folk til å tro deg og du er oppriktig når du ber, skal ingen ting stå imot dine bønner, ikke en gang kreft.”

All tvil var borte. Han hadde nå en befaling og gikk frimodig fram. Helbredelsesvekkelsen hadde begynt.

Hundrevis av tusener besøkte Branhams møtekampanjer. Tusener ble helbredet i Herren Jesu Kristi Navn. Andre evangelister som for eksempel Oral Roberts, T.L. Osborn og A.A. Allen fulgte snart broder Branham og begynte med sine egne helbredelseskampanjer. Herren lot Sine velsignelser regne ned som aldri før. Jesu Kristi helbredende hånd hadde igjen berørt Hans folk.

“Jeg har ofte grått av glede over Guds nye gave til menigheten, vår elskede broder, William Branham, med sin underbare helbredelsesgave. Dette er et tilfelle hvor Gud gjør langt mer enn vi kan be om eller forestille oss (Efeserne 3,20), for jeg har aldri sett eller lest om noe som kan måle seg med William Branhams helbredelsestjeneste.”

Rev. F.F. Bosworth, verdenskjent evangelist og en av grunnleggerne av denominasjonen Assemblies Of God og den moderne Pinsebevegelsen.

“I ett tilfelle, så vi på mens han snakket med en mann som lå på en feltseng. Først var det ikke noe tegn på et intelligent svar fra mannen. En forklaring kom da fra kona som stod ved siden av, at mannen ikke bare holdt på å dø av kreft, men var døv og kunne ikke høre hva som ble sagt.

Broder Branham sa da at det var nødvendig at mannen fikk hørselen tilbake så han kunne instruere ham vedrørende helbredelsen av kreften hans. Det var et øyeblikks bønn. Plutselig kunne mannen høre! Store, svære tårer rant nedover kinnene på denne mannen, hvis ansikt hadde vært så uttrykksløst hele kvelden. Han lyttet med stor interesse mens han ble fortalt om sin utfrielse fra kreft.”

Rev. Gordon Lindsay, respektert forfatter, forkynner og grunnlegger av Christ For The Nations Institute.

“Broder Branham sa: ‘Kongressmannen er helbredet.’ Hjertet mitt hoppet. Jeg tok et steg ut og tok imot Herren som min Helbreder. Jeg la krykkene mine til side... og bunnen på Himmelen falt ut!”

William D. Upshaw, amerikansk kongressmedlem (1919-1927), presidentkandidat i 1932. Som barn falt han, brakk ryggen og ble lammet fra livet og ned. Han var 84 da han ble fullstendig helbredet av broder Branhams bønn, etter å ha vært lam i 66 år. Han hadde aldri bruk for rullestol eller krykker i resten av sitt liv.

“Jeg hadde ligget på ryggen i åtte år og ni måneder med tuberkulose, og legene hadde gitt meg opp. Jeg veide knapt tjuetre kilo og det virket som at alt håp var borte. Så kom pastor WM Branham fra Jeffersonville, Indiana, ved en visjon han hadde sett av et lam som hadde blitt fanget i villmarken og som ropte ‘Milltown’, som er hvor jeg bor. Broder Branham hadde aldri vært her eller kjent noen herfra. Da han kom inn, la han hendene på meg og ba, og nevnte vår kjære Herre Jesu Navn over meg. Noe syntes å gripe tak i meg og plutselig var jeg oppe og takket Gud for Hans kraft til å helbrede. Jeg er nå pianisten i baptistkirken her.”

Georgia Carter, Milltown, Indiana, ble helbredet av dødelig tuberkulose i 1940, og led aldri av den sykdommen en eneste dag i sitt liv etter det. Hun representerer titusener av mennesker som har blitt helbredet gjennom hans tjeneste og som fremdeles blir helbredet i dag.