Ny Fiainana any Aoriana
Ny Fiainana any Aoriana
Ny Fiainana any Aoriana
Ny Fiainana any Aoriana

Amin’Ny Anarana
Amin’Ny Anarana
Amin’Ny Anarana
Amin’Ny Anarana

Ny Ota Voalohany
Ny Ota Voalohany
Ny Ota Voalohany
Ny Ota Voalohany
Ilay Ivelan’ny Voajanahary
Ilay Ivelan’ny Voajanahary
Ilay Ivelan’ny Voajanahary
Ilay Ivelan’ny Voajanahary

Fitsarana
Fitsarana
Fitsarana

Ilay Andro Mahatahotra An’ny Tompo
Ilay Andro Mahatahotra An’ny Tompo

Asa Vao Natao

Horonan-tsary

Fijerena horonan-tsary ara-tsindrimandry.

FAQ

Ireo fanontaniana mipetraka matetika mikasika ny asam-panompoanay.

Fahazoana Fitaovana

Fizarana an’ireo bokin-toriteny manerana an’izao tontolo izao.