Trakta

Fitsarana

Ahoana no hitsarana anareo?

Manohiza Mamaky

Ny Fiainana any Aoriana

Aiza no handanianareo ny mandrakizay?

Manohiza Mamaky

Ny Ota Voalohany

Inona ilay fahotana tany am-boalohany?

Manohiza Mamaky

Amin’Ny Anarana

Inona ilay anarana?

Manohiza Mamaky

Ilay Ivelan’ny Voajanahary

Mbola afaka manao fahagagana iray foana ve Andriamanitra?

Manohiza Mamaky

Ilay Andro Mahatahotra An’ny Tompo

Ahoana moa raha diso an’ny fihavian’i Elia isika?

Manohiza Mamaky

Ny Iraka Pejy 1

Mpaminany Iray?

Manohiza Mamaky