Johannes 14:12

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern.


Markus 16:17-18

Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,

ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska.


Vi kan allesammans vända Bibelns sidor och se, att Gud gör under. Moses delade Röda Havet, Elia påbjöd en hungersnöd, Jesus gick på vattnet och lärjungarna helade de sjuka.

Det finns tusentals mirakulösa händelser återgivna i Bibeln. Om Gud bär vittnesbörd med tecken och under, var är då Hans under idag? Kan Han hela cancer liksom Han helade spetälska i Bibeln? Hur är det med AIDS eller malaria? Kan Han fortfarande göra ett under? Ja, Gud gör fortfarande under och dessa tecken följer dem, som tror.

Titta nu, vänner, tänk på kung George av England, då han helades från multipel skleros, då vi bad för honom! Tänk på Florence Nightingale, (hennes mormor grundade Röda Korset), vägde cirka 30 kg, låg döende där borta med cancer på tolvfingertarmen i magen, låg där döende. En liten duva flög in i busken där och Guds Ande kom och sa: “SÅ SÄGER HERREN, hon ska leva.” Och hon väger 72 kg i fullkomlig hälsa.

Tänk på kongressman Upshaw, som satt bunden i stolar och sängar i åratal, i sextiosex år. Och på ett ögonblick reste han sig upp på sina fötter, sprang genom byggnaden, rörde vid sina tår, blev fullständigt normal och frisk.

Tänk bara på de tusentals och åter tusentals människor, som har blivit helade! Varför sitter vi här tills vi dör? Låt oss göra någonting åt det!

Ha tro, om Du är sjuk eller i behov! Bibeln säger, att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet, så om Han kunde utföra ett mirakel för tvåtusen år sedan, då kan Han göra detsamma idag. Han lovade oss, att vi blir helade, om vi bara tror.

kongressman Upshaw

William D. Upshaw tjänstgjorde i åtta år i Förenta Staternas Representanthus och ställde upp i presidentvalet 1932. En olycka på en bondgård förlamade honom som barn och han tillbringade 66 år antingen på kryckor eller i rullstol. 1951 blev han fullkomligt helad och gick helt normalt resten av sitt liv.

 
Florence Nightingale

Florence Nightingale, en avlägsen släkting till den berömda sjuksköterskan, hade cancer i magen. Hon sände den här bilden som en sista vädjan om förbön innan cancern till slut tog hennes liv. Som Ni kan se, var hon döende innan Herren Jesus helade henne 1950. Nästa bild togs efter hennes helbrägdagörelse och sändes in som ett vittnesbörd om att Gud fortfarande helar de sjuka.


Tris Griffin

Tris Griffin gick till läkarmottagningen tidigt 2013 på grund av ryggont, som hon fruktade kunde vara ett recidiv av hennes strid med cancer. Ett magnetresonansfoto visade en “bristning i aortan” i hennes hjärta, vilket ledde doktorerna till att utföra ytterligare tester och boka en nödfallsoperation nästa dag. Linjen genom hjärtat på bilden är en uppenbar spricka, som skulle betyda en snabb och nästan säker död, om den brast.

Nästa dag, sedan troende hade bett för henne, utförde doktorerna en tomografi till, för att fastställa var sprickan fanns före operationen. Den här gången visade bilderna ett helt friskt hjärta. Förvånad sa kirurgen till fru Griffin: “Jag vet inte, vad jag ska säga till Er. Ni hade en spricka på aortan, men nu är alla bevis borta.” Han visade henne bilderna före förbönen och sedan efter den. “Ni är fri att gå och för resten finns det inte några tecken på cancer heller. Ni är fullkomligt frisk.”

 

Doktorns pil pekar på aortan, som är det mörka, runda området mitt i bilden. Den diagonala linjen genom det är aneurismen, eller “sprickan” på aortan, vilken kräver omedelbar operation och är dödlig om den brister. En andra scanning togs nästa dag. Sprickan försvann fullkomligt och återkom aldrig.

Referenser

Psalm 103:2-3

Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,

han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister.;

Jesaja 53:5

Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.

Markus 16:17

Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål.

Lukas 17:6

Då sade Herren: ”Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna säga till detta mullbärsfikonträd: ’Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet’, och det skulle lyda eder.

Johannes 14:12

Sannerligen, sannerligen säger jag er: ‘Den, som tror på mig, de gärningar jag gör, ska han också göra; och mäktigare gärningar än dessa ska han göra, för jag går till min Fader.”

1 Tessalonikerbrevet 1:5

Vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft, och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

Hebreerbrevet 2:3-4

Huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? — en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,

varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela helig ande, allt efter sin vilja.

Hebreerbrevet 13:8

Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Jakobs brev 5:15

Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet.

1 Petrus’ brev 2:24

Och ”våra synder bar han” i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och ”genom hans sår haven I blivit helade”.