Bibeln säger: "Så då kommer tron av hörandet och hörandet av Guds Ord." (Romarbrevet 10:17, King James Övers.) Ju mer man lyssnar till Ordet, desto mer tro kommer man att få. Följande predikningar är en liten del av de hundratals vi har tillgängliga.