Böneämne

Ja, vi tror fullt och fast, att samme Jesus Kristus, som gjorde under för tvåtusen år sedan, kan göra samma sak idag. V. g. fyll i formuläret nedan, om Du skulle vilja att vi förenar oss med Dig i bön! Vi ber, att Du sänder oss Ditt vittnesbörd, då Herren svarar.


Markus 16:17-18

Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska.

 

Johannes 14:12-14

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern. och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen. Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det.

 

1 Petrus’ brev 2:24

Och ”våra synder bar han” i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och ”genom hans sår haven I blivit helade”.

Böneämnesformulär


*Nödvändigt fält