Lutheranerna tror, att Gud kommer att döma världen enligt deras kyrkoläror. Om Gud ska döma världen genom den lutherska kyrkan, hur går det då med pingstvännerna? Går de förlorade? Hur går det med hinduerna och muslimerna? Vem tänker Du lita på för Din eviga Frälsning? Din församling?