Följande är några frågor, som vi har fått om vår verksamhet. Om Du, efter att ha läst de här, fortfarande har en fråga om innehållet i den här webplatsen, v. g. sänd oss en E-post till answers@themessage.com.

 

Vad är Er trosbekännelse?

Vi skulle säga, att vår "officiella" församlingslära är Bibeln, från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken. Vår trosbekännelse kan sammanfattas så här: Ingen trosbekännelse utom Kristus, ingen lag utom kärleken, ingen bok utom Bibeln.

Jag är redan en kristen. Har informationen på den här webplatsen verkligen någon betydelse för mig?

Ja! Kristna bör tro på allt Guds Ord. Det är därför vi går i kyrkan och läser våra Biblar. Varför skulle Du tro på den delen av Bibeln, som säger att Jesus dog för Dina synder, och strunta i hur synden började i Edens Lustgård?

Jag tror, att det jag har läst är sanningen. Hur ansluter jag mig?

Kristi Kropp är inte en sekt eller ett samfund, och det enda kravet för att bli en lem är att Du tror på Herren Jesus. Bekymra Dig inte om att få Ditt medlemskort eller att lämna in ansökan hos kyrkodepartementet! Tro bara på Ordet, så kommer Herren att ta hand om resten.

Är Ni en kyrka?

Vi är ingen kyrkoorganisation, men vi betjänar tusentals församlingar och miljoner individer världen runt genom att ge dem religiöst material. Vårt uppdrag är att uppmuntra folk att komma närmare Herren Jesus genom att göra Hans Evangelium tillgängligt för varenda en på jordens yta.

Jag vill bli döpt. Vad gör jag nu?

Om Du inte kan finna någon, som kan döpa Dig i Herrens Jesu Kristi Namn, så sänd oss en E-post med Din hemort, så ska vi sända Dig en lista med församlingar i Ditt område, som kan döpa Dig på rätt sätt. Kom ihåg, att det är viktigt att döpas i Jesu Namn och inte i titlarna Fadern, Sonen och Den Helige Ande!

Tror Ni, att jag går förlorad för att jag är katolik eller medlem i ett annat samfund?

Herren Jesus sa: "Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda!" Ingen människa har rätt att döma om frälsningen. Jesus sa också: "Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd." Så det betyder ingenting, om Du är katolik, baptist eller pingstvän. Om Du tror på Herren Jesus Kristus, då kommer Du att bli frälst.

Vad är Voice Of God Recordings (VGR)?

Voice Of God Recordings, Inc. är en samfundsobunden verksamhet, som ägnar sig åt att främja Herrens Jesu Kristi Evangelium. Den viktigaste källan till det material vi distribuerar är framlidne William Marrion Branhams predikningar. Han var en Guds profet och internationellt erkänd evangelist. Vårt verksamhetsområde omfattar MP3-CD, DVD, videos, mjukvara, böcker, tidningar, traktater, foton, nyhetsbrev och webplatser.

Vem är William Branham och vad har han att göra med mig?

Pastor Branham var en världskänd evangelist, som var på missionsfältet från omkring 1947 till 1965. Inte bara ledde han miljoner till Kristus, men Gud bekräftade hans verksamhet med oräkneliga under. Den här länken ger Dig en introduktion till hans verksamhet.

Om alla de här undren verkligen inträffade, hur kan det komma sig, att jag aldrig har hört talas om honom?

Det är en bra fråga och en, som vi gärna skulle vilja ställa till alla de ledande kyrkorna av idag. Gud sände en profet! Varför talar inte alla om det? Det borde de.

Varför lägger Ni så stor vikt vid William Branham?

Av samma skäl som Josua la så stor vikt vid Moses. Moses var en profet, som kom med ett Budskap från Gud. Broder Branham gjorde samma sak.

Jag har sett kvinnor, som är knutna till Er verksamhet. Varför har de allesammans långt hår och bär långa kjolar?

Paulus sa i 1 Korintierbrevet 11:15: "Men att det länder en kvinna till ära, om hon har långt hår. Håret är ju henne givet såsom slöja." Paulus sa också, att kvinnorna borde "uppträda i hövisk dräkt..." och Moses sa: "En kvinna skall icke bära vad till en man hör." Om Bibeln säger det, då kommer sanna kristna att tro det.

Jag forskade litet och fann några webplatser, som ägnar sig åt att motbevisa saker som pastor Branham sa. Hur svarar Ni dem?

Man finner webplatser, som ägnar sig åt att motbevisa vad som helst och allting, inklusive Bibeln. Vi ber helt enkelt, att Du bedömer det Budskap, som vi har presenterat för Dig, utifrån Guds Ord och inte utifrån den vältalighet, som är så lätt att finna på Internet. Kom ihåg, att det inte finns någon, som är så förtalad som Herren Jesus! Om man gör någonting rätt, får man vänta sig kritik.

Alla organisationerna har sina händer i mina fickor. Det handlar alltid om pengar.

Lägg märke till, att det inte finns något ställe på den här webplatsen, där man kan göra en donation! Då den tiden kommer, att vi måste tigga pengar, då är tiden inne för den här verksamheten att avslutas. Det här handlar inte om pengar, det handlar om att föra själar till Jesus Kristus.

Jag vill lära mig mer. Vad är nästa steg?

Bibeln säger att "tron kommer genom hörandet", så vi uppmuntrar Dig att fortsätta lyssna. Vi har mer än 1200 inspelade predikningar tillgängliga för gratis nerladdning. Vi kan sända Dig material per post, om Du har problem med att ladda ner de elektroniska filerna.


www.branham.org lägger dagligen ut nyheter och vittnesbörd, som har med vår verksamhet att göra. Vi inbjuder Dig att besöka oss dagligen och läsa rapporter från troende runt hela världen. Du blir kanske överraskad av hur många stora ting Herren Jesus gör just nu i den här moderna tiden.