Material


Vi har mer än 1200 predikningar tillgängliga för nerladdning i både ljud- och textformat. Tillsammans med de ursprungliga engelska har vi översatt predikningarna till mer än 70 språk.

LADDA NER PREDIKNINGAR

Vi har 50 internationella kontor och hundratals distributionscentra världen runt. V. g. fyll i formuläret nedan, om Du inte kan ladda ner predikningarna! Vi kommer antingen att lämna över Ditt önskemål till närmaste distributionscenter eller posta material direkt till Dig.


 
Materialbeställningsformulär
 


*Nödvändigt fält