Malaki 4:1

Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn…


Malaki 4:5-6

Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer.
Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.


Gamla Testamentets sista bok utlovar världens undergång. Men före änden är det förutsagt, att profeten Elia ska komma tillbaka och presentera Messias. En del säger, att Johannes Döparen uppfyllde den profetian.

För tvåtusen år sedan väntade judarna att Messias skulle komma. De visste, att Malaki profeterade, att en man med Elias ande skulle presentera Messias för dem. Men då Johannes Döparen kom, var han inte, vad de väntade sig, att Elia skulle vara. Då de frågade Jesus om varför inte Elia hade kommit först, sa Han klart till dem, att Johannes var uppfyllelsen av den profetian: “Och om ni vill ta emot det, är detta Elias, som skulle komma.” (Elias är den grekiska formen av det hebreiska namnet Elia.)

Det var bara en liten grupp människor, som tog emot den här uppenbarelsen. För de flesta av de religiösa ledarna var Johannes ingenting annat än en överambitiös kritiker av deras organisationer. Det var inte bara så, att de inte kände igen Elias ande, men ännu värre, de missade också Kristi tillkommelse.

Så uppfyllde Johannes Döparen Malakis profetia? Inte fullständigt.

För det första, världen har inte “brunnit såsom en ugn” ännu, så vi vet, att åtminstone en del av Malaki 4 inte ännu har skett. En del till av Skriften, som inte uppfylldes av Johannes, var: “vända barnens hjärtan till deras fäder.” Och Jesus själv profeterade, att Elia ska komma och återupprätta allting. (Matt 17:11)

Därför borde vi vänta Elia före Kristi andra Tillkommelse!

Nu, i den här moderna tiden, är tiden inne för Herren Jesu andra Tillkommelse. Åter är vi lovade, att Elias ande ska presentera Honom för oss enligt Malaki 4. Men vilken grupp människor kommer att känna igen Elia, då han kommer? Bara de, som väntar honom.

De här orden av vår Herre och Frälsare kommer till oss, då vi tänker på Malakis profetia för dessa tidens avslutande timmar:

men jag säger eder att Elias redan har kommit. Men de ville icke veta av honom... Matteus 17:12

Tänk om vi missar denne Elias tillkommelse! Kommer vi då att missa Kristi andra Tillkommelse, liksom de skriftlärda och fariséerna missade Hans första Tillkommelse, för att de inte kände igen Johannes Döparen?

 

 

 

 

Referenser

2 Kon. 2:15

När profetlärjungarna, som voro vid Jeriko på något avstånd, sågo detta, sade de: “Elias ande vilar på Elisa.” Och de kommo honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom.

Jesaja 40:3-4

Hör, man ropar; ”Bereden väg för HERREN i öknen, banen på hedmarken en jämn väg för vår Gud.

Alla dalar skola höjas och alla berg och höjder sänkas; vad ojämnt är skall jämnas, [Johannes Döparen]

Malaki 3:1

Se, jag skall sända ut min ängel [Johannes Döparen], och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden, ja, förbundets ängel som I begären, se, han kommer, säger HERREN Sebaot.

Malaki 4:1-6

Ty, se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn [har inte skett ännu]. Då skola alla fräcka människor och alla som göra vad ogudaktigt är bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.

Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp, med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar som hava varit instängda i stallet.

Och de ogudaktiga skolen I trampa ned, ty de skola bliva såsom aska under edra fötter, på den dag då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot.

Tänken på Moses lag, min tjänares, åt vilken jag på Horeb gav stadgar och rätter för hela Israel.

Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer.

Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen [Johannes Döparen], och barnens hjärtan till deras fäder, [den moderne Elia] för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.

Matteus 11:10

Han är den om vilken det är skrivet: ‘Se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han skall bereda vägen för dig.’ [Malaki 3:1, Johannes Döparen]

Matteus 11:14

Och om I viljen tro det: han är Elias, den som skulle komma. [Johannes Döparen]

Matteus 17:11-12

Han svarade och sade: “Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen; [Den moderne Elia]

men jag säger eder att Elias redan har kommit. Men de ville icke veta av honom, utan förforo mot honom alldeles såsom de ville. [Johannes Döparen] Sammalunda skall ock Människosonen få lida genom dem.”

Lukas 1:17

Han skall gå framför honom i Elias’ ande och kraft, för att ‘vända fädernas hjärtan till barnen’ och omvända de ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett välberett folk. [Johannes Döparen]