Malaki 4,1

Se, dagen kommer, den brenner som en ovn…


Malaki 4,5-6

Se, jeg sender profeten elia til dere før HERRENS dag kommer, den store og skremmende.

Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.


Den siste Boken i det Gamle Testamentet forutsier verdens ødeleggelse. Men før slutten, er det forutsagt at profeten Elia skal vende tilbake og introdusere Messias. Noen sier at Johannes døperen oppfylte denne profetien.

For to tusen år siden, ventet jødene på at Messias skulle komme. De visste at Malaki hadde profetert at en mann med Elias ånd ville introdusere Messias til dem. Men da Johannes døperen kom, var han ikke det de hadde forventet at Elia skulle være. Da de spurte Jesus om hvorfor Elia ikke hadde kommet først, fortalte Han dem klart og tydelig at Johannes var oppfyllelsen av den profetien:  “Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.” (Elia er den greske versjonen av det hebraiske navnet Elijah.)

Det var bare en liten gruppe mennesker som tok imot denne åpenbaringen. For de fleste religiøse ledere var Johannes ikke noe annet enn en overivrig kritiker av deres organisasjoner. De gjenkjente ikke Elias ånd, men det som var enda verre var at de også gikk glipp av Kristi Komme.

Så, oppfylte Johannes døperen Malakis profeti? Ikke fullstendig.

For det første har ikke verden “brent som en ovn” ennå, så vi vet at den delen av Malaki 4 gjenstår. En annen del av Skriften som ikke ble oppfylt av Johannes var å “vende barnas hjerter til fedrene”. Og Jesus Selv profeterte at Elia skal (fremtid) komme og gjenopprette alle ting. (Matteus 17,11)

Derfor burde vi se etter Elia før Kristi Andre Komme!

Tiden er inne, i denne moderne tid, for Herren Jesu Andre Komme. Vi har igjen blitt lovet at Elias ånd vil introdusere Ham til oss, i følge Malaki 4. Men hvilken gruppe mennesker vil gjenkjenne Elia når han kommer? Kun de som ser etter ham.

Disse ordene fra vår Herre og Frelser kommer for oss når vi tenker på Malakis profeti for disse avsluttende timene i verdenshistorien:

Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham... Matteus 17,12

Hva om vi går glipp av dette Elias komme? Vil vi da gå glipp av Kristi Andre Komme, slik fariseerne og de skriftlærde gikk glipp av Hans Første Komme fordi de ikke gjenkjente Johannes døperen?

 

 

 

 

Referanser

2. Kongebok 2,15

Profetdisiplene fra Jeriko som sto midt imot ham, så dette og sa: “Elias ånd hviler over Elisja.” Og de kom imot ham og kastet seg til jorden for ham.

Jesaja 40,3-4

En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud!

Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. [Johannes døperen]

Malaki 3,1

Se, jeg sender min budbærer [Johannes døperen], han skal rydde vei for meg. Brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker, og paktens budbærer, han som dere lengter etter, se, han kommer, sier Herren over hærskarene.

Malaki 4,1-6

Se, dagen kommer, den brenner som en ovn [har ikke skjedd ennå]. Alle frekke og alle som gjør urett, skal da være som halm, dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren over hærskarene. Verken rot eller grein blir igjen.

Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe ut og hoppe som kalver.

Da skal dere tråkke de urettferdige ned, de skal være støv under føttene deres den dagen jeg griper inn, sier Herren over hærskarene.

Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud.

Se, jeg sender profeten Elia til dere før HERRENS dag kommer, den store og skremmende.

Han skal vende fedrenes hjerter til barna [Johannes døperen], og barnas hjerter til fedrene [Denne tids Elia], så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Matteus 11,10

Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. [Malaki 3,1, Johannes døperen]

Matteus 11,14

Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. [Johannes døperen]

Matteus 17,11-12

Jesus svarte og sa til dem: “Sannelig Elia kommer først og han skal gjenopprette alle ting. [Denne tids Elia]

Men jeg sier dere at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen komme til å lide ved deres hender.” [Johannes døperen]

Lukas 1,17

Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.” [Johannes døperen]