Matraki

Moyo Winawo

Kodi moyo wamuyaya mukakhalira kuti?

Pitirizani kuwerenga

Tchimo La Pachiyambi

Kodi tchimo la pachiyambi linali chiyani?

Pitirizani kuwerenga

Tchimo La Pachiyambi

Kodi tchimo la pachiyambi linali chiyani?

Pitirizani kuwerenga

Mu Dzina

Mu dzinalo ndi liti?

Pitirizani kuwerenga

Chauzimu

Kodi Mulungu angakhoze panobe kuchita zozizwitsa?

Pitirizani kuwerenga

Tsiku Lowopsya La Ambuye

Nanga bwanji zitakhala kuti ife tinakuphonya kubwera kwa Eliya?

Pitirizani kuwerenga

Mtumiki

Mneneri?

Pitirizani kuwerenga

Chiweruzo

Mudzaweruzidwa chotani?

Pitirizani kuwerenga