Johannes 14:12

Totisesti, totisesti minä sanon teille: Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isäni tykö.


Markus 16:17-18

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”


Me kaikki voimme selata Raamatun sivuja ja nähdä, että Jumala tekee ihmeitä: Mooses jakoi Punaisenmeren, Elia kutsui nälänhädän, Jeesus käveli veden päällä, ja opetuslapset paransivat sairaita.

Tuhansia yliluonnollisia tapahtumia on kirjattuna Raamatussa. Jos Jumala todistaa ihmeillä ja merkeillä, missä silloin ovat Hänen ihmeensä tänä päivänä? Voiko Hän parantaa syövän, niin kuin Hän paransi spitaalin Raamatussa? Entä AIDS tai malaria? Voiko Hän yhä tehdä ihmeen? Kyllä, Jumala yhä tekee ihmeitä, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.

Nyt, katsokaa ystävät, ajatelkaa Englannin kuningas Yrjöä, kun hän parantui keskushermoston pesäkekovettumataudista, kun me olimme rukoilleet hänen puolestaan. Ajatelkaa Florence Nightingalea, (hänen isoäitinsä oli Punaisen Ristin perustaja), joka painoi noin 60 paunaa [n. 28 kg], maaten siellä pohjukaissuolen syöpä vatsassaan, maaten kuolemassa. Pieni kyyhkynen lensi siellä pensaaseen, ja Jumalan Henki tuli ja sanoi: ”NÄIN SANOO HERRA, hän on elävä.” Ja hän painaa 150 paunaa ja on täysin terve.

Ajatelkaa Kongressiedustaja Upshawta istumassa tuoleihin ja vuoteeseen sidottuna vuosi vuoden jälkeen kuudenkymmenenviiden vuoden ajan. Ja aivan yhdessä hetkessä hän nousi jaloilleen, juoksi läpi rakennuksen, kosketti varpaitaan, tullen täysin normaaliksi ja terveeksi.

Ajatelkaapa niitä tuhansia ja tuhansia ihmisiä, jotka ovat parantuneet. Miksi me istumme täällä, kunnes kuolemme? Tehkäämme sille jotain.

Uskokaa, jos te olette sairaita tai hädässä. Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, niinpä jos Hän oli kykenevä tekemään ihmeen kaksituhatta vuotta sitten, silloin Hän on kykenevä tekemään saman tänäkin päivänä. Hän lupasi meille, että me paranisimme, jos me vain uskoisimme.

Kongressiedustaja Upshaw

William D. Upshaw palveli kahdeksan vuotta Yhdysvaltain Edustajainhuoneessa ja oli ehdolla presidentiksi 1932. Maanviljelysonnettomuus halvaannutti hänet lapsena, ja hän käytti 66 vuotta kainalosauvoja tai oli rullatuolissa. Vuonna 1951 hän parantui täydellisesti ja käveli virheettömästi lopun elämäänsä.

 
Florence Nightingale

Florence Nightingale, tuon kuuluisan sairaanhoitajan kaukaisella sukulaisella, oli parantumaton vatsasyöpä. Hän lähetti tämän kuvan viimeisenä pyyntönään, että hänen puolestaan rukoiltaisiin, ennen kuin syöpä ottaisi hänen elämänsä. Niin kuin voitte nähdä, hän oli lähellä kuolemaa, ennen kuin Herra Jeesus paransi hänet 1950. Viereinen kuva otettiin hänen parantumisensa jälkeen ja lähetettiin meille todistuksena siitä, että Jumala yhä parantaa sairaita.


Tris Griffin

Tris Griffin meni lääkärin vastaanotolle alkuvuodesta 2013 selkäsäryn tähden, jonka hän pelkäsi voivan olla hänen syöpää vastaan käymänsä taistelun uusiutuminen. MRI-kuvaus osoitti ”aortan dissektion” hänen sydämessään, mistä syystä lääkärit suorittivat lisäkokeita ja määräsivät hätäleikkauksen seuraavalle päivälle. Kuvassa läpi sydämen menevä viiva on ilmeinen esirepeämä, jonka puhkeaminen merkitsisi nopeaa ja melkein varmaa kuolemaa.

Seuraavana päivänä, sen jälkeen kun uskovaiset olivat rukoilleet hänen puolestaan, lääkärit tekivät toisen CT-kuvauksen paikantaakseen tarkasti esirepeämän paikan ennen leikkausta. Tällä kertaa kuvat osoittivat sydämen olevan täysin terveen. Hämmentyneenä kirurgi sanoi rouva Griffinille. ”Minä en tiedä, mitä sanoa teille. Teillä oli aortan repeämä, mutta nyt kaikki merkit siitä ovat poissa.” Hän näytti hänelle kuvat ennen rukousta, ja sitten sen jälkeen. ”Te olette vapaa lähtemään, ja muuten, syövästäkään ei ole mitään merkkejä. Te olette täysin terve.”

 

Lääkärin nuoli osoittaa aorttaan, joka on tumma, pyöreä alue kuvan keskellä. Poikittainen viiva sen lävitse on valtimonpullistuma, tai aortan ”dissektio”, joka vaatii välitöntä leikkausta ja on kohtalokas, jos se puhkeaa. Toinen kuva otettiin seuraavana päivänä. Tuo repeämä on täysin kadonnut eikä ole koskaan palannut.

Viitteet

Psalmi 103:2-3

Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,

Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,

Jesaja 53:5

Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.

Markus 16:17

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,

Luukas 17:6

Niin Herra sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: ‘Nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä.’”

Johannes 14:12

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isäni tykö.

1. Tessalonikalaiskirje 1:5

Sillä meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella – niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne.

Hebrealaiskirje 2:3-4

Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille,

kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?

Hebrealaiskirje 13:8

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Jaakob 5:15

Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

1. Pietarinkirje 2:24

Joka ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja Hänen ”haavainsa kautta te olette parannetut.”