Johannes 5:28-29

Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä
Ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.


Tulee päivä, jolloin jokainen meistä, olimmepa kristittyjä tai jotain muuta, tulemme tarkalleen saamaan selville, mitä on ajan esiripun takana. Raamattu lupaa Iankaikkisen Elämän joillekin, ja toisille se lupaa tuomion. Jokainen inhimillinen olento läpi historian on varmaankin kysynyt itseltään: ”Mitä minulle tapahtuu, kun kuolen?”

Kauan ennen kuin Raamattua edes oli luettavana, tarkkaili profeetta Job luontoa. Hän puhui siitä toivosta, joka puulla oli, kun se kaadetaan ja kuolee, niin se veden tuoksusta virkoaa takaisin eloon ja tekee versoja. Job tiesi, että ihminen, niin kuin puukin, nousisi jälleen elämään:

Kun ihminen kuolee, virkoaako hän jälleen eloon? Kaikki määrätyn aikani päivät minä odotan, kunnes minun vuoroni tulee.

Sinä olet kutsuva, ja minä vastaan sinulle: sinä kaipaisit kättesi tekoa.

Sillä nyt sinä lasket minun askeleeni: etkö sinä tarkkaa syntejäni? (Job 14:14-16) [Kuningas Jaakon käännös]

Jobilla ei ehkä ollut Raamattua luettavanaan, mutta hän tiesi, että eräänä päivänä Jumala herättäisi hänet ylös haudasta, kun ihmiskunnan Lunastaja tuli esiin.

Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin! Jospa ne piirrettäisiin kirjaan!

Rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi!

Sillä minä tiedän lunastajani elävän, ja että viimeisenä päivänä hän on seisova maan päällä.

Ja vaikka ihomadot tuhoavat tämän ruumiin, kuitenkin lihassani ollen, saan minä nähdä Jumalan. (Job 19:23-26) [Kuningas Jaakon käännös]

Profeetta puhui Herrasta Jeesuksesta ja Hänen kansansa ylösnousemuksesta. Ilmestyksen kautta Job tiesi, että vaikka meidän ruumiimme täysin näivettyisivät, Jeesus on asettava ennalleen meidän lihamme. Ja me omin silmin tulemme näkemään Hänen tulemuksensa. Koko Jumalan kansa kaipaa nähdä tuon ihanan päivän.

Kuitenkin, aivan yhtä varmasti kuin Jumala on olemassa, on myös paholainen; ja aivan yhtä varmasti kuin on Taivas, on myös helvetti. Panokset ovat kovemmat kuin osaamme kuvitella. Apostoli Paavali sanoi, että ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.” (1. Kor. 2:9)

Meidän mielemme eivät voi käsittää sitä, kuinka suuri Taivas on oleva, emmekä me voi käsittää helvetin kauhuja. Jeesus kertoi meille, että helvetti on niin paha, että olisi parempi, jos me leikkaisimme pois jonkun ruumiinjäsenemme, kuin että ottaisimme riskin joutua tuohon hirvittävään paikkaan.

Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen. (Markus 9:43)

Niinpä, ketkä sitten menevät Taivaaseen? Ja ketkä menevät helvettiin? Se on surullinen ajatus, mutta Jeesus sanoi, että useimmat ihmiset eivät vastaanota sitä palkintoa, jonka Hän on halukas antamaan: Menkää ahtaasta portista sisälle: sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. (Matteus 7:13-14)

Jeesus sanoi myös: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.’” (Matteus 7:21-23)

Pelkästään se, että joku henkilö väittää olevansa kristitty, ei tarkoita sitä, että hän on pelastettu. Niinpä, tämä on tuo ilmeinen kysymys mielessämme: Kuinka minä saan Iankaikkisen Elämän? Jeesus antoi meille hyvin yksinkertaisen vastauksen: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. (Johannes 5:24)

Valitettavasti tämän päivän maailmassa on niin vähän ihmisiä, jotka ovat halukkaita ottamaan kiireisistä päivistään aikaa Jumalan Sanan kuuntelemiseen. Ja on vielä vähemmän niitä, jotka uskovat Sanan heti, kun he ovat kuulleet sen.

Seurakunnat kehottavat meitä olemaan hyviä ihmisiä, ajattelemaan positiivisesti, olemaan valehtelematta, pettämättä tai varastamatta, niin me pääsemme Taivaaseen. He eivät ymmärrä, että helvetti on täynnä ihmisiä, jotka näyttävät eläneen hyvän elämän. Totuus on, että me emme mene Taivaaseen vanhurskaiden tekojemme tähden, tai koska me olemme jonkun tietyn seurakunnan jäseniä. On vain yksi tie Iankaikkiseen Elämään, ja se on Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän opetti meitä, että meidän täytyy USKOA Hänen Sanansa, joka on Raamattu. Miten me muutoin voisimme pelastua?

Kun tuomion päivä tulee sinun kohdallesi, kuuletko sinä: ”Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti,” (Matteus 25:34) vai kuuletko sinä: ”Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä?” (Matteus 25:41)

Kun silmäsi lukevat näitä sanoja, sinulla on valinta tehtävänäsi: Onko sinun valintasi uskoa Jumalan Sana?

Missä sinä vietät iankaikkisuuden?Viitteet

Job 14:12-16

Samoin ihminen käy levolle eikä enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he herää, eivätkä havahdu unestansa.

Oi, jospa kätkisit minut hautaan, piilottaisit minut, kunnes vihasi on asettunut. Jospa asettaisit minulle määräajan ja sitten muistaisit minua!

Kun ihminen kuolee, virkoaako hän jälleen eloon? kaikki määrätyn aikani päivät minä odotan, kunnes minun vuoroni tulee.

Sinä olet kutsuva, ja minä vastaan sinulle: sinä kaipaisit kättesi tekoa.

Sillä nyt sinä lasket minun askeleeni: etkö sinä tarkkaa syntejäni? [Kuningas Jaakon käännös]

Job 19:23-26

Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin! Jospa ne piirrettäisiin kirjaan!

Rautataltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi!

Sillä minä tiedän lunastajani elävän, ja että viimeisenä päivänä hän on seisova maan päällä.

Ja vaikka ihomadot tuhoavat tämän ruumiin, kuitenkin lihassani ollen, saan minä nähdä Jumalan. [Kuningas Jaakon käännös]

Matteus 7:21-23

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’

Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Matteus 22:14

Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.

Johannes 3:16-17

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

Johannes 5:24

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

1. Korinttolaiskirje 2:9

Vaan, niin kuin kirjoitettu on: ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat”.

1. Tessalonikalaiskirje 4:13-18

Mutta minä en tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole.

Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala myös tuova Jeesuksessa poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Sen tähden lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.