Malakia 4:1

Sillä katso, se päivä tulee, joka palaa kuin pätsi…


Malakia 4:5-6

Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja pelottava:
ja hän on kääntävä isien sydämet lasten puoleen, ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata kirouksella.


Vanhan Testamentin viimeinen kirja lupaa maailman tuhon. Mutta ennen loppua profeetta Elian on ennustettu palaavan ja esittelevän Messiaan. Jotkut sanovat, että Johannes Kastaja täytti tämän profetian.

Kaksi tuhatta vuotta sitten juutalaiset odottivat Messiaan tuloa. He tiesivät, että Malakia profetoi, että mies Elian hengessä esittelisi heille Messiaan. Mutta kun Johannes Kastaja tuli, hän ei ollut sitä, mitä he odottivat Elian olevan. Kun he kysyivät Jeesukselta, miksi Elia ei ollut tullut ensiksi, Hän selvästi kertoi heille, että Johannes Kastaja oli tuon profetian täyttymys: ”Ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva.” (Elias on kreikkalainen muoto hebrealaisesta Elia nimestä.)

Vain pieni joukko ihmisiä vastaanotti tämän ilmestyksen. Useimpien uskonnollisten johtajien mielestä Johannes oli vain heidän organisaatioidensa kiihkeä arvostelija. Heiltä ei ainoastaan jäänyt tunnistamatta Elian henki, vaan mikä pahempaa, he eivät myöskään tunnistaneet Kristuksen tulemusta.

Niinpä täyttikö Johannes Kastaja Malakian profetian? Ei kokonaan.

Ensinnäkin, maailma ei ole vielä ”palanut niin kuin pätsi”, niinpä me tiedämme, että ainakin osan Malakia 4:stä täytyy vielä tapahtua. Toinen osa Kirjoituksista, jota Johannes ei täyttänyt, oli ”kääntää lasten sydämet heidän isiensä puoleen.” Ja Jeesus itse profetoi, että Elia on tuleva (tulevaisuudessa) ja asettava ennalleen kaikki asiat. (Matteus 17:11)

Sen tähden meidän pitäisi odottaa Eliaa ennen Kristuksen toista tulemusta!

Nyt tämä nykyinen aika on Herran Jeesuksen toisen tulemuksen aika. Jälleen meille on luvattu, että Elian henki on esittelevä Hänet meille Malakia 4. mukaan. Mutta mikä ryhmä tulee tunnistamaan Elian, kun hän tulee? Vain ne, jotka odottavat häntä.

Nämä Herramme ja Pelastajamme Sanat tulevat mieleen, kun me ajattelemme Malakian profetiaa näille ajan loppuhetkille:

Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut, eivätkä he tunteneet häntä… Matteus 17:12

Mitä jos me emme tunnista Elian tulemusta? Jääkö meiltä silloin huomaamatta Kristuksen toinen tulemus, niin kuin kirjanoppineilta ja fariseuksilta jäi huomaamatta Hänen ensimmäinen tulemuksensa, koska he eivät tunnistaneet Johannes Kastajaa?

 

 

 

 

Viitteet

2. Kuningasten kirja 2:15

Ja kun Jerikosta tulleet profeettojen pojat syrjästä näkivät sen, sanoivat he: ”Elian henki on laskeutunut Elisaan”. Niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan.

Jesaja 40:3-4

Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ”Valmistakaa HERRALLE tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.

Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. [Johannes Kastaja]

Malakia 3:1

Katso, minä lähetän sanansaattajani [Johannes Kastaja], ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo HERRA Sebaot.

Malakia 4:1-6

Sillä katso: se päivä tulee, joka palaa kuin pätsi [ei ole tapahtunut vielä]. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.

Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat;

Sillä he tulevat tuhkaksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.

Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.

Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja pelottava.

Ja hän on kääntävä isien sydämet lasten puoleen [Johannes Kastaja] ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen [nykyisen ajan Elia], etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.

Matteus 11:10

Tämä on se, josta on kirjoitettu: ‘Katso, minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi’. [Malakia 3:1, Johannes Kastaja]

Matteus 11:14

Ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva. [Johannes Kastaja]

Matteus 17:11-12

Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen. [Nykyisen ajan Elia]

Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut, eivätkä he tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. [Johannes Kastaja] Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä.”

Luukas 1:17

Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. [Johannes Kastaja]