Biblia mówi: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Boże." (Rzymian 10:17). Im więcej słuchasz Słowa, tym więcej będziesz miał wiary. Te kazania to tylko mała porcja z setek kazań, które są dostępne.