Malachiasza 3:19

Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec...


Malachiasza 3:23-24

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień PANA.

I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.


Ostatnia Księga Starego Testamentu zapowiada zniszczenie świata. Jest jednak proroctwo, że przed samym końcem ma powrócić prorok Eliasz i przedstawić nam Mesjasza. Niektórzy mówią, że to proroctwo zostało wypełnione przez Jana Chrzciciela.

Dwa tysiące lat temu Żydzi spodziewali się przyjścia Mesjasza. Wiedzieli, że Malachiasz prorokował, iż człowiek z duchem Eliasza przedstawi im Mesjasza. Ale gdy przyszedł Jan Chrzciciel, on nie był takim Eliaszem, jakiego oni oczekiwali. Kiedy pytali Jezusa dlaczego najpierw nie przyszedł Eliasz, On im powiedział wyraźnie, że Jan był wypełnieniem tego proroctwa: „A jeśli chcecie to przyjąć, to był Eliasz, który miał przyjść.” (Eliasz to grecka forma hebrajskiego imienia Eliyah.)

Jedynie mała grupa ludzi otrzymała to objawienie. Dla większości przywódców religijnych Jan nie był nikim innym niż nadgorliwym krytykiem ich organizacji. Oni nie tylko nie rozpoznali ducha Eliasza, ale co gorsza, przegapili także Przyjście Chrystusa.

Czy Jan Chrzciciel wypełnił proroctwo Malachiasza? Niezupełnie.

Przede wszystkim, świat jeszcze nie „płonął jak piec,” więc widzimy, że przynajmniej część z Malachiasza 3 musi się dopiero wydarzyć. Kolejną częścią Pisma, która nie została przez Jana wypełniona, było: „obróci serca dzieci ku ich ojcom.” A Jezus Osobiście prorokował, że Eliasz przyjdzie (przyszłość) i wszystko odnowi. (Mat. 17:11)

Dlatego powinniśmy wyglądać Eliasza przed Powtórnym Przyjściem Chrystusa!

Teraz, w tym nowoczesnym dniu, to jest czas na Drugie Przyjście Pana Jezusa. Mamy ponownie obietnicę, że duch Eliasza przedstawi Go nam zgodnie z Malachiasza 3. Ale jaka grupa ludzi rozpozna Eliasza, kiedy on przyjdzie? Tylko ci, którzy go szukają.

Gdy myślę o przepowiedni Malachiasza dotyczącej tych ostatnich godzin czasu, przychodzą mi do głowy Słowa naszego Pana i Zbawiciela:

Lecz Ja wam powiadam: Eliasz już przyszedł, a oni go nie poznali... Mateusza 17:12

A co, jeśli my też przegapiliśmy przyjście Eliasza? Czy tak samo przegapimy Drugie Przyjście Chrystusa, jak uczeni w Piśmie i faryzeusze przegapili Jego Pierwsze Przyjście, ponieważ nie rozpoznali Jana Chrzciciela?

 

 

 

 

Adnotacje

II Królewska 2:15

A gdy to zobaczyli z przeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi.

Izajasz 40:3-4

Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę PAŃSKĄ, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! [Jan Chrzciciel]

Malachiasza 3:1

Oto Ja posyłam mojego anioła [Jana Chrzciciela], aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie mówi PAN Zastępów.

Malachiasza 3:19-24

Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec [to się jeszcze nie stało]. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, - mówi PAN Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.

Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.

I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję - mówi PAN zastępów.

Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela!

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień PANA;

I zwróci serca ojców ku ich synom [Jan Chrzciciel], a serca synów ku ich ojcom [Eliasz naszych czasów], abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

Mateusza 11:10

To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. [Malachiasz 3:1, Jan Chrzciciel]

Mateusza 11:14

Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. [Jan Chrzciciel]

Mateusza 17:11-12

A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. [Eliasz naszych czasów]

Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli, Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. [Jan Chrzciciel]

Łukasza 1:17

On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. [Jan Chrzciciel]