Jana 14:12

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.


Marka 16:17-18

A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą;

Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.


Każdy z nas może otworzyć Biblię i zobaczyć, że Bóg dokonuje cudów: Mojżesz rozdzielił Morze Czerwone, Eliasz przywołał głód, Jezus chodził po wodzie, a apostołowie uzdrawiali chorych.

Mamy tysiące cudownych wydarzeń zapisanych w Biblii. Jeżeli Bożym potwierdzeniem są znaki i cuda, to gdzie są Jego cuda dzisiaj? Czy On jest w stanie uzdrowić z raka tak samo, jak uzdrawiał trędowatych w Biblii? A co z ADIS czy malarią? Czy On dalej potrafi dokonywać cudów? Tak, Bóg dalej dokonuje cudów i te znaki towarzyszą tym, którzy wierzą.

Teraz, zobaczcie przyjaciele, pomyślcie o królu Jerzym z Anglii, gdy został uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego, po tym, jak się za niego pomodliliśmy. Pomyślmy o Florence Nightingale (jej babcia założyła Czerwony Krzyż), ważyła około dwadzieścia siedem kilogramów, leżała tam umierając na raka dwunastnicy i żołądka, leżała tam i umierała. Mała gołębica sfrunęła na krzak, gdy Duch Boży przyszedł i powiedział: „TAK MÓWI PAN, ona będzie żyć.” Ona teraz waży siedemdziesiąt kilogramów i cieszy się doskonałym zdrowiem.

Pomyślmy o kongresmenie Upshaw, przywiązanym do fotela i łóżka przez lata, przez sześćdziesiąt sześć lat. W jednym momencie został podniesiony na nogi, biegał po budynku, dotykał swoich palców – stał się normalnym, całkowicie zdrowym człowiekiem.

Pomyślmy o tysiącach, tysiącach ludzi, którzy zostali uzdrowieni. Dlaczego mamy tu siedzieć aż umrzemy? Zróbmy z tym coś.

Jeżeli jesteś chory, albo w potrzebie, po prostu uwierz. Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, więc jeśli On był w stanie dokonać cudu dwa tysiące lat temu, to może dokonać tego samego dzisiaj. Zgodnie z Jego obietnicą jesteśmy uzdrowieni, jeżeli tylko uwierzymy.

Kongresmen Upshaw

William D. Upshaw służył osiem lat w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz ubiegał się o fotel prezydenta w 1932 roku. Jako dziecko został sparaliżowany na skutek wypadku na farmie. 66 lat spędził o kulach i na wózku inwalidzkim. W 1951 roku został całkowicie uzdrowiony i do końca życia nie miał problemów z chodzeniem.

 
Florence Nightingale

Florence Nightingale, daleka krewna znanej pielęgniarki, była nieuleczalnie chora na raka żołądka. Wysłała to zdjęcie razem z ostatnią prośbą o modlitwę, zanim rak miał ją pozbawić życia. Widzimy, że była umierająca, tuż zanim Pan Jezus ją uzdrowił w roku 1950. Następne zdjęcie zostało wykonane po uzdrowieniu i wysłane jako świadectwo, że Bóg nadal uzdrawia chorych.


Tris Griffin

Tris Griffin udała się do gabinetu lekarskiego na początku 2013 roku z powodu bólu pleców, co do którego obawiała się, że może być nawrotem raka, z którym przedtem walczyła. Rezonans magnetyczny serca MRI wykazał „rozwarstwienie aorty,” co skłoniło lekarzy do przeprowadzenia dalszych badań oraz zaplanowania operacji w trybie nagłym na następny dzień. Linia biegnąca przez serce na tym zdjęciu jest oczywistym dowodem rozwarstwienia i oznacza niemal pewną, szybką śmierć w przypadku przerwania.

Następnego dnia po tym, jak wierzący się o nią pomodlili, lekarze przeprowadzili jeszcze jedną tomografię komputerową, żeby dokładniej zlokalizować szczelinę przed operacją. Tym razem obraz pokazał zupełnie zdrowe serce. Zdumiony chirurg powiedział do pani Griffin – „Nie wiem co mam pani powiedzieć. Miała pani rozwarstwienia aorty, ale teraz nie mamy na to żadnego dowodu.” Pokazał jej zdjęcia przed modlitwą i po. „Może pani odejść, a przy okazji, nie ma też żadnych oznak raka. Jest pani idealnie zdrowa.”

 

Strzałka lekarza wskazuje na aortę, to ten ciemny, okrągły obszar w centrum obrazu. Ta przekątna linia to tętniak lub „rozwarstwienie” aorty, co wymaga natychmiastowej operacji i jest śmiertelnie niebezpieczne gdy pęknie. Następnego dnia zostało przeprowadzone drugie skanowanie. Rozwarstwienie całkowicie zniknęło i nigdy nie wróciło.

Adnotacje

Psalm 103:2-3

Błogosław duszo moja PANU i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje.

Izajasz 53:5

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Marka 16:17

A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą.

Łukasza 17:6

A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was.

Jana 14:12

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.

I Tesaloniczan 1:5

Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy, i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was.

Hebrajczyków 2:3-4

To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli,

A Bóg poświadczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego, według swojej woli.

Hebrajczyków 13:8

Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj, i na wieki.

Jakuba 5:15

A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.

I Piotra 2:24

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; dzięki jego ranom zostaliście uzdrowieni.