Katolicy wierzą, że Bóg będzie sądził świat na podstawie doktryny ich kościoła. Jeżeli Bóg będzie sądził świat według kościoła katolickiego, to co z baptystami? Czy oni są zgubieni? A co z hinduistami i muzułmanami? Komu zaufasz odnośnie Twojego Wiecznego Zbawienia? Swojemu kościołowi?