Biblia elobi: “Yango wana, kondima eyaka na nzela na koyoka, pe koyoka na nzela na Liloba.” (Baroma 10:17). Koleka ozali koyoka Liloba, koleka pe okozala na kondima. Mateya oyo elandi ezali mwa eteni moke ya mateya nkama na nkama oyo tozali na yango.