Gebedsverzoek

Ja, wij geloven vast en zeker dat dezelfde Jezus Christus die tweeduizend jaar geleden wonderen deed in staat is om vandaag hetzelfde te doen. Vul het onderstaand formulier in als u wilt dat wij u in gebed gedenken. We vragen u om ons uw getuigenis te sturen wanneer de Here antwoord geeft.


Marcus 16:17-18

En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

 

Johannes 14:12-14

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

 

I Petrus 2:24

Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Gebedsverzoek Formulier


*Deze velden zijn verplicht