Hier volgen enkele vragen die wij over onze bediening hebben ontvangen. Indien u na het lezen hiervan nog een vraag hebt over de inhoud van deze website, stuur dan een e-mail naar answers@themessage.com.

 

Wat is jullie geloofsbelijdenis?

We zouden zeggen dat onze "officiële" kerkleer de Bijbel zou zijn, van Genesis tot en met Openbaring. Onze geloofsbelijdenis kan zo worden samengevat: Geen leer dan Christus; geen wet dan liefde; geen boek dan de Bijbel.

Ik ben al een Christen. Is de informatie op deze website voor mij van betekenis?

Ja! Christenen behoren het gehele Woord van God te geloven; daarom gaan wij naar de kerk en lezen de Bijbel. Waarom zou u het gedeelte in de Bijbel geloven dat zegt dat Jezus voor uw zonden gestorven is, en er geen acht op slaan hoe de zonde in de Hof van Eden is ontstaan?

Ik geloof dat wat ik gelezen heb de waarheid is. Hoe sluit ik me daarbij aan?

Het Lichaam van Christus is geen sekte of denominatie en het enigste vereiste voor een lidmaatschap is geloof in de Here Jezus. Maakt u zich geen zorgen over het hebben van de juiste identificatie papieren of documenten voor de kerkenraad. Geloof gewoon het Woord en de Here zal voor de rest zorgen.

Zijn jullie een kerk?

Wij zijn geen kerkorganisatie, maar wij bedienen duizenden kerken en miljoenen individuen over de hele wereld door hen van religieus materiaal te voorzien. Onze opdracht is de mensen te bemoedigen en hen dichter bij de Here Jezus te brengen door Zijn Evangelie beschikbaar te stellen aan iedereen op de gehele aarde.

Ik wil gedoopt worden. Wat nu?

Als u niemand kunt vinden om u te dopen in de Naam van de Here Jezus Christus, stuur ons dan een e-mail met uw woonplaats en wij zullen u een lijst van gemeenten in uw omgeving sturen die u op de juiste manier kunnen dopen. Vergeet niet dat het volgens de Bijbel belangrijk is om in Jezus' Naam te zijn gedoopt en niet in de titels van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Denkt u dat ik verloren ben omdat ik katholiek ben of lid van een andere denominatie?

De Here Jezus zei: "Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt." Geen mens heeft de autoriteit om redding en verlossing te oordelen. Evenzo zei Jezus: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden." Dus maakt het niet uit of u katholiek, baptist of van de pinksterbeweging bent; als u in de Here Jezus Christus gelooft, bent u gered.

Wat is Voice Of God Recordings (VGR)?

Voice Of God Recordings is een inter-denominationele bediening die gewijd is aan het verspreiden van het Evangelie van de Here Jezus Christus. De voornaamste bron van het materiaal dat wij verspreiden zijn de opgenomen predikingen van wijlen William Marrion Branham, een profeet van God en internationaal erkend evangelist. Er worden MP3 CD's, DVD's, video's, software, boeken, tijdschriften, traktaten, foto's, nieuwsbladen en websites verstrekt.

Wie is William Branham en wat heb ik eraan?

Eerwaarde Branham was een alombekende evangelist die van ongeveer 1947 tot 1965 op het zendingsveld was. Niet alleen leidde hij miljoenen tot Christus, maar God betuigde zijn bediening door talloze wonderen. Deze link laat u met zijn bediening kennismaken.

Als al deze wonderen echt zijn gebeurd, waarom heb ik dan nooit van hem gehoord?

Dat is een goeie vraag, een die we aan alle grote kerken van vandaag zouden willen stellen. God heeft een profeet gezonden! Waarom wordt er dan niet door iedereen over gesproken? Dat zou wel moeten.

Waarom wordt er zoveel nadruk op William Branham gelegd?

Om dezelfde reden dat Jozua zoveel nadruk op Mozes legde. Mozes was een profeet die een boodschap van God bracht. Broeder Branham deed hetzelfde.

Ik heb vrouwen gezien die met jullie bediening geassocieerd zijn. Waarom hebben ze allemaal lang haar en dragen ze lange rokken?

Paulus zei in I Korinthiërs 11:15: "Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is." Paulus zei ook "dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht..." en Mozes zei: "Een vrouw zal geen mansklederen dragen." Als de Bijbel dat zegt, dan zullen ware Christenen het geloven.

Ik deed wat onderzoek en vond een paar websites die zijn gewijd aan het weerleggen van dingen die Eerwaarde Branham heeft gezegd. Hoe beantwoorden jullie ze?

U zult websites vinden die gewijd zijn aan het weerleggen van alles, zelfs de Bijbel. We vragen alleen maar dat u de Boodschap die we u hebben voorgelegd beoordeelt door het Woord van God en niet door redekunst die zo gemakkelijk op internet te vinden is. Vergeet niet dat er niemand meer gelasterd is dan de Here Jezus. Als je iets goed doet, dan kun je kritiek verwachten.

Alle organisaties zijn op geld uit.

Merk op dat er geen plaats op deze website is om te doneren. Wanneer de tijd komt dat we om geld moeten bedelen, dan is het tijd geworden dat deze bediening beëindigd wordt. Dit gaat niet om geld, het gaat om zielen voor Jezus Christus te winnen.

Ik wil meer leren. Wat is de volgende stap?

De Bijbel zegt: "Zo is dan het geloof uit het gehoor,” dus moedigen we u aan om te blijven luisteren. We hebben meer dan 1200 opgenomen predikingen beschikbaar om gratis te downloaden. We kunnen u materiaal via de post toesturen als u moeilijkheden hebt om de elektronische bestanden te downloaden.


www.branham.org post dagelijks nieuws en getuigenissen die betrekking hebben op onze bediening. We nodigen u uit om ons dagelijks te bezoeken en verslagen van gelovigen uit de hele wereld te lezen. U zult vast verbaasd zijn hoe veel geweldige dingen de Here Jezus nu aan het doen is, in deze moderne tijd.