Ioan 14:12 [Trad. KJV]

Adevărat, adevărat, vă spun, că, Cel ce crede în Mine, va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.

Marcu 16:17-18

Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi;

vor lua în mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu îi va vătăma; își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși.


Noi toţi putem răsfoi paginile Bibliei şi să vedem că Dumnezeu înfăptuieşte miracole: Moise a despărţit Marea Roşie, Ilie a chemat o foamete, Isus a umblat pe apă, şi ucenicii i-au vindecat pe bolnavi.

Există mii de evenimente miraculoase înregistrate în Biblie. Dacă Dumnezeu poartă mărturie cu semne şi minuni, atunci unde sunt miracolele Lui astăzi? Poate El să vindece cancer cum a vindecat El lepra în Biblie? Cum este cu SIDA sau malaria? Poate El încă să înfăptuiască un miracol? Da, Dumnezeu încă înfăptuieşte miracole şi aceste semne îi urmează pe acei ce cred.

Acum, priviţi prieteni, gândiţi-vă la Regele George din Anglia, când el a fost vindecat de scleroză multiplă, când ne-am rugat pentru el. Gândiţi-vă la Florence Nightingale, (bunica ei, fondatoarea Crucii Roşii), era cam în greutate de şaizeci de livre (aprox. 30 Kg), zăcea acolo gata să moară cu un cancer pe duodenul stomacului, zăcând acolo să moară. Un mic porumbel a zburat în tufiş acolo şi Duhul lui Dumnezeu a venit şi a spus, „AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ea va trăi.” Şi ea cântăreşte o sută şi cincizeci şi cinci de livre (aprox. 76 Kg) și este perfect sănătoasă.

Gândiţi-vă la Congresmanul Upshaw şezând legat în scaune şi în pat an după an, timp de şaizeci şi şase de ani. Şi chiar într-o clipită s-a ridicat în picioare, a alergat prin clădire, şi-a atins degetele de la picioare, a fost perfect făcut normal şi bine.

Doar gândiţi-vă la mii şi mii de persoane care au fost vindecate. De ce să stăm aici până murim? Haideţi să facem ceva privitor la aceasta.

Ai credinţă dacă eşti bolnav sau în nevoie. Biblia spune că Isus Cristos este acelaşi ieri, şi azi, şi-n veci, aşa că dacă El a fost în stare să înfăptuiască un miracol cu două mii de ani în urmă, atunci El este în stare să facă la fel astăzi. El ne-a promis că noi suntem vindecaţi, dacă noi doar am crede.

Congresmanul Upshaw

William D. Upshaw a servit opt ani în Casa Reprezentanţilor Statelor Unite şi a candidat la preşedinţie în 1932. Un accident la fermă l-a paralizat de copil, şi el a petrecut 66 de ani în cârje și într-un scaun pe rotile. În 1951, el a fost complet vindecat şi a umblat perfect tot restul vieţii lui.

 
Florence Nightingale

Florence Nightingale, o rudenie îndepărtată a surorii renumite, a avut cancer incurabil de stomac. Ea a trimis această poză ca ultimă rugăminte pentru rugăciune înainte ca în final cancerul să-i ia viaţa. Aşa cum puteţi vedea, ea a fost la punctul de moarte înainte ca Domnul Isus s-o vindece în 1950. Poza următoare a fost făcută după vindecarea ei şi trimisă ca o mărturie că Dumnezeu încă îi vindecă pe bolnavi.


Tris Griffin

Tris Griffin a mers la cabinetul doctorului la începutul anului 2013 din cauza durerii de spate de care ea s-a temut că ar putea să fie o repetare a luptei ei cu cancerul. Un MRI a arătat o „disecţie aortică” în inima ei, care i-a condus pe doctori să facă mai departe examinări şi să programeze o operaţie de urgenţă în ziua următoare. Linia prin inimă din imagine este o fisură evidentă care ar însemna o moarte rapidă şi aproape sigură dacă aceasta s-ar fi rupt.

Ziua următoare, după ce credincioşii s-au rugat pentru ea, doctorii au făcut o altă examinare CT să arate exact locul fisurii înainte de operaţie. De data aceasta, imaginile au arătat o inimă complet sănătoasă. Uimit, chirurgul i-a spus D-nei Griffin, „Eu nu ştiu ce să vă spun. Aţi avut o disecţie aortică, dar acum toată evidenţa este dusă.” El i-a arătat imaginile înainte de rugăciune, iar apoi după. „Sunteţi liberă să plecaţi, şi apropo, acolo nici nu este vreun semn de cancer. Dumneavoastră sunteţi în perfectă sănătate.”

 

Săgeata doctorului indică spre aortă, care este aria întunecată, circulară în centrul imaginei. Linia diagonală prin aceasta este aneurismul, sau „disecţia” din aortă, care cere operaţie imediată şi aceasta este fatală dacă se rupe. Un al doilea examen a fost luat în ziua următoare. Disecţia a dispărut complet şi niciodată nu s-a reîntors.

Trimiteri

Psalm 103:2-3

Binecuvântează, suflete, pe DOMNUL, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!

El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale;

Isaia 53:5

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

Marcu 16:17

Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi;

Luca 17:6

Şi Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ‚Desrădăcinează-te şi sădește-te în mare,’ şi v-ar asculta.”

Ioan 14:12 [Trad. KJV]

Adevărat, adevărat, vă spun, că, Cel ce crede în Mine, va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele și mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.

I Tesaloniceni 1:5

În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost așa printre voi.

Evrei 2:3-4

Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o,

în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia Sa!

Evrei 13:8

Isus Cristos este acelaşi ieri, şi azi, şi-n veci.

Iacov 5:15

Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoșa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

I Petru 2:24

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.