Marcu 16:16

Cel ce crede și este botezat va fi mântuit; dar cel ce nu crede va fi osândit.


Fapte 2:38

Atunci le-a zis Petru, „Pocăiţi-vă și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.”