Maleahi 4:1

Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor…

Maleahi 4:5-6

Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.

El va întoarce inima părinților spre copii, și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem.


Ultima Carte din Vechiul Testament promite nimicirea lumii. Dar înainte de sfârşit, Ilie profetul este prezis să se întoarcă şi să prezinte pe Mesia. Unii spun că Ioan Botezătorul a împlinit această profeţie.

Două mii de ani în urmă, Iudeii au aşteptat pe Mesia să vină. Ei au ştiut că Maleahi a profeţit că un om cu duhul lui Ilie îl va prezenta pe Mesia. Dar când a venit Ioan Botezătorul, el nu a fost ce ei s-au aşteptat ca Ilie să fie. Când ei l-au întrebat pe Isus de ce nu a venit Ilie mai întâi, El le-a spus clar că Ioan a fost împlinirea acelei profeţii: „Şi dacă veţi primi aceasta, el este Ilie, care trebuia să vină.” (Elias este forma Greacă a numelui Evreiesc, Elijah.)

A fost numai un grup mic de oameni care a primit această descoperire. Pentru cei mai mulţi dintre conducătorii religioşi, Ioan nu a fost nimic mai mult decât un critic prea fanatic al organizaţiilor lor. Nu numai că ei nu au recunoscut duhul lui Ilie, dar chiar mai mult, ei de asemenea au omis Venirea lui Cristos.

Astfel a împlinit Ioan Botezătorul profeţia lui Maleahi? Nu complet.

Înainte de toate, lumea nu a „ars ca un cuptor” încă, aşa că noi ştim că cel puţin o parte din Maleahi 4 încă trebuie să se întâmple. O altă parte din Scriptură care nu a fost îndeplinită de Ioan a fost, „să întoarcă inima copiilor spre părinţii lor.” Şi, Isus, Însuşi, a profeţit că Ilie va (viitor) veni şi va reaşeza toate lucrurile. (Matei 17:11)

De aceea noi trebuie să aşteptăm după Ilie înainte de a Doua Venire a lui Cristos!

Acum, în această zi modernă, este timpul pentru a Doua Venire a Domnului. Iarăşi, ni se promite că duhul lui Ilie Îl va prezenta nouă conform cu Maleahi 4. Dar ce grup de oameni îl vor recunoaşte pe Ilie când el vine? Numai aceia care îl aşteaptă.

Aceste Cuvinte a le Domnului şi Mântuitorului nostru ne vin în minte când ne gândim la profeţia lui Maleahi pentru aceste ore de încheiere a timpului:

Dar Eu vă spun, Acel Ilie deja a venit, și ei nu l-au cunoscut… Matei 17:12 [Trad. KJV]

Ce se întâmplă dacă noi pierdem această venire a lui Ilie? Vom pierde noi atunci a Doua Venire a lui Cristos, cum cărturarii și Fariseii au pierdut Prima Lui Venire deoarece ei nu au recunoscut pe Ioan Botezătorul?

 

 

 

 

Trimiteri

II Împărați 2:15

Fiii proorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis: „Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” Şi i-au ieșit înainte, şi s-au închinat până la pământ înaintea lui.

Isaia 40:3-4 [Trad. KJV]

Un glas strigă în pustie, Pregătiţi calea DOMNULUI, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!

Orice vale va fi înălţată, şi orice munte şi orice deal vor fi plecate, şi strâmtorile vor fi drepte, şi coastele se vor preface în câmpii. [Ioan Botezătorul]

Maleahi 3:1

Iată, voi trimite pe solul Meu; [Ioan Botezătorul], el va pregăti calea înaintea Mea. Și deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine, zice DOMNUL oştirilor.

Maleahi 4:1-6

Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! [încă nu s-a întâmplat]; Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice DOMNUL oştirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură.

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd.

Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice DOMNUL oştirilor.

Aduceţi-vă aminte de legea lui Moise robul Meu, căruia i-am dat în Horeb, rânduieli și porunci, pentru tot Israelul!

Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua DOMNULUI, ziua aceea mare și înfricoșată.

El va întoarce inima părinţilor spre copii [Ioan Botezătorul], și inima copiilor spre părinţii lor, [Ilie modern], ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem.

Matei 11:10

Căci el este acela, despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îți va pregăti calea înaintea Ta. [Maleahi 3:1, Ioan Botezătorul]

Matei 11:14 [Trad. KJV]

Şi dacă veți primi aceasta, el este Ilie, care trebuia să vină. [Ioan Botezătorul]

Matei 17:11-12 [Trad. KJV]

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că Ilie va veni întâi, şi va aşeza din nou toate lucrurile. [Ilie modern]

Dar Eu vă spun, Acel Ilie deja a venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere și Fiul omului din partea lor.” [Ioan Botezătorul]

Luca 1:17 [Trad. KJV]

Va merge înaintea Lui în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la înţelepciunea celor neprihăniţi; ca să gătească Domnului un popor bine pregătit. [Ioan Botezătorul]