Tajemnice ObjawioneJuż we wczesnym etapie usługi Brata Branhama było jasne, że systemy denominacyjne zostały zbudowane dla promowania organizacji religijnych, a nie dla prawdziwej Ewangelii. Brat Branham wierzył w Biblię, Słowo w Słowo, i nie szedł na kompromis nawet, gdy ceną było odrzucenie ze strony towarzystwa, przyjaciół, czy rodziny.

W czasie, gdy był jeszcze członkiem Misyjnego Kościoła Baptystycznego kazano mu ordynować kobiety kaznodziejki. Za dobrze znał Pismo, żeby to robić. I Tymoteusza 2:12 mówi wyraźnie: „Lecz kobiecie nie pozwalam nauczać, ani uzurpować sobie autorytetu ponad mężczyzną, ale powinna milczeć,” także I Koryntian 14:34 mówi: „Niechaj wasze niewiasty milczą w kościele, ponieważ nie pozwala im się mówić…” To nie jest skierowane przeciwko kobietom, ale Biblia wypowiada się na ten temat jednoznacznie. Kiedy otrzymał takie ultimatum, nie mógł pójść na kompromis, więc opuścił kościół.

To nie było jedyne miejsce Pisma, które zostało całkowicie zignorowane przez denominacje. Pan objawił Bratu Branhamowi prawdę na temat chrztu. Jak Jezus mógł nakazać: „Idźcie przeto i uczcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Duch Świętego,” skoro każdy chrzest zapisany w Biblii był w Imię Jezusa? Apostoł Piotr przykazał w Dziejach 2:38, żeby pokutować i zostać ochrzczonym w Imię Jezusa Chrystusa. Pismo zachowuje całkowitą spójność, jednak potrzebny był prorok, aby objawić tajemnicę, że „Ojciec” to nie jest imię, „Syn” to nie jest imię, i „Duch Święty” to nie jest imię. Tak samo jakiś człowiek może być ojcem dla swoich dzieci, synem dla swoich rodziców i bratem dla swojego rodzeństwa, jednak nie ma on na imię „ojciec,” „syn,” albo „brat.” Ojciec, Syn i Duch Święty, to tytuły dla Imienia Jezusa Chrystusa. Mateusz 28:19 i Dzieje 2:38 łączą się w jedną całość.

Nawet grzech pierworodny w Ogrodzie Eden został objawiony, nie jako zjedzenie owocu, lecz jako coś o wiele gorszego. Jak mogłoby zjedzenie jakiegoś owocu natychmiast objawić Adamowi i Ewie, że są nadzy? To po prostu nie ma sensu. Co ma wspólnego jabłko z nagością? Boży prorok dokładnie tę tajemnicę wyjaśnił.

Kim są aniołowie, o których mowa w Objawieniu, w rozdziale 2 i 3? Ich imiona brzmią znajomo.

Kim są ci tajemniczy jeźdźcy z Objawienia, z 6 rozdziału? Jest jedna bardzo ważna rzecz, która ich łączy.

Czy Stany Zjednoczone są wspomniane w Księdze Objawienia?

Kim jest tych 144,000 zbawionych w 7 rozdziale?

Kto jest tą wielką nierządnicą w rozdziale 17? Jej tożsamość i jej wszystkie tajemnice zostały objawione w Przesłaniu tego wielkiego proroka posłanego przez Boga.

Nie tylko niezliczone znaki towarzyszyły temu mężowi, lecz także przez jego usługę zostały objawione tajemnice ukryte przez wieki w Biblii. Stało się jasne, że ten prorok wypełnił więcej miejsc Pisma, niż tylko Malachiasza 3.

Objawienie 10:7. Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy ten zacznie brzmieć, dokona się tajemnica Boża, tak jak to zwiastował swym sługom prorokom.

Rozlega się Głos wołający świat, by wyjść z denominacji i wrócić z powrotem do Bożego, oryginalnego Słowa. Każdy z nas ma taką samą okazję jaką mieli Piotr, Jakub i Jan. Mamy okazję znaleźć się w liczbie Bożych wybranych, którzy się nie pokłonią organizacjom religijnym tego dnia.

W Piśmie Świętym zapisane jest życie i uczynki ludzi, którzy chodzili z Bogiem, byli namaszczeni Jego Duchem i ogłaszali TAK MÓWI PAN, a ich słowa zostały potwierdzone przez nieomylne znaki i cuda. Oni byli Bożymi prorokami i Bożym Głosem do ich generacji.

Czy dzisiaj są inne czasy niż kiedy był tu Jezus? To właśnie religijni przywódcy Go ukrzyżowali. Uczniowie byli niewielką mniejszością wśród wielkich systemów religijnych. Byli oni odrzucani, wyśmiewani i w rezultacie zabijani za to, że stanęli przeciwko głównemu systemowi denominacyjnemu. Być może dzisiaj nie będziemy zabijani za naszą wiarę, ale na pewno będziemy prześladowani. Tak samo jak faryzeusze i saduceusze, tamci nie byli w stanie zaprzeczyć cudom, które towarzyszyły usłudze Brata Branhama, więc uciekli się do innego rodzaju ataków. Możesz usłyszeć, że był on fałszywym prorokiem, liderem kultu, albo czymś gorszym. W rzeczywistości on był pokornym Bożym mężem, który zdecydowanie opowiedział się przeciwko nieustępliwej kontroli, jaką denominacje i kulty mają nad Bożym ludem. W taki sam sposób atakowali Jezusa, kiedy się przeciwstawiał ich dogmatom i tradycjom.

Bóg uhonorował to, że Brat Branham pragnął wierzyć w każde Słowo w Biblii i za pomocą jego usługi przyprowadza miliony dusz do Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Głos Siódmego Anioła rozbrzmiewa tak samo głośno jak zawsze. Około dwóch milionów ludzi na całym świecie wierzy w Przesłanie Brata Branhama. To może być drobną mniejszością wobec dwóch miliardów ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, ale kiedy Boży ludzie nie byli w mniejszości?

Mamy ponad 1200 nagranych taśm z Głosem, o którym prorokowało Objawienie 10:7. Każde z tych kazań otwiera kolejne tajemnice Boże. Ten Głos jest dostępny dla Ciebie, jeżeli tylko chcesz Tego posłuchać.

 

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

W żadnym wypadku nie przynoszę ludziom przesłania, żeby mnie naśladowali, albo przyłączyli się do mojego kościoła, albo założyli jakąś wspólnotę, czy organizację. Nigdy tego nie robiłem i teraz też nie będę tego robił. Nie interesuję się tymi sprawami, ale interesują mnie sprawy Boże oraz ludzie i gdybym mógł osiągnąć tylko tę jedną rzecz – będę zadowolony. Tą rzeczą jest oglądać ugruntowany i prawdziwy duchowy związek między Bogiem i ludźmi, w którym ludzie stają się nowym stworzeniem w Chrystusie, są napełnieni Jego Duchem i żyją zgodnie z Jego Słowem. Chciałbym wszystkich zaprosić, błagać i ostrzec, żeby słuchali Jego głosu w tym czasie, i wydali całkowicie swoje życie Jemu, podobnie jak ja ufam w moim sercu, że oddałem Jemu wszystko, co mam. Niech was Bóg błogosławi i niechby Jego przyjście sprawiło radość waszym sercom.

Rev. William Marrion Branham

 

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą Brata Williama Marriona Branhama i chciałbyś się dowiedzieć w jaki sposób możesz otrzymać jego kazania,
napisz do:

THEMESSAGE.COM

P.O. Box 78, 9520
AB Nieuw-Buinen, Netherlands
+31-599-651570