In de Hof van Eden heeft de slang Eva “verleid” om een vrucht te eten. Zij at ervan en gaf hem vervolgens aan haar man, waardoor ze beseften dat zij naakt waren. Wat voor soort slang kan praten, en wat heeft een vrucht met naakt zijn te maken?